Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 42, br. 3, str. 325-341
Istraživanje akulturacionih procesa u Vojvodini na osnovu mešovitih brakova
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
Ključne reči: akulturacija; etničke grupe; mešoviti brakovi; Vojvodina
Sažetak
U ovom radu analiziraju se etnički mešoviti brakovi sklopljeni na teritoriji Vojvodine u periodu od 1956. do 2004. godine. Akulturacija se proučava na osnovu heterogenih brakova Srba, Mađara, Slovaka, Rumuna, Crnogoraca i Hrvata. Rad se sastoji iz dva dela. U prvom se na osnovu izračunatih struktura analizira etnička homogamija u Vojvodini, dok se drugi deo bavi istraživanjem etničke heterogamije u pokrajini na osnovu indeksa asocijacije.
Reference
Bowerman, C.E. (1953) Assortative mating by previous marital status. Seattle
Breznik, D., i dr. (1978) Demografska kretanja i karakteristike stanovništva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja / IDN CDI
Kicošev, S.S. (1997) Promene u etničkoj i verskoj strukturi stanovništva Vojvodine tokom 20. veka. Teme, vol. 20, br. 3-4, str. 255-264
Kostić, D. (1963) Promene u društvenom životu kolonista. Beograd
Milić, V. (1959) Sklapanje i razvod braka prema školskoj spremi. Sociologija, vol. 1, br. 1
Milić, V. (1960) Osvrt na društvenu pokretljivost u Jugoslaviji. Statistička revija, vol. 10, br. 3-4
Petrović, R. (1968) Etno-biološka homogenizacija jugoslovenskog društva. Sociologija, godina X, br. 2, str. 5-32
Petrović, R. (1986) Etnička heterogamija i stabilnost braka. Sociologija, 10 (4): 39-68
Petrović, R. (1973) Demografski razvitak Vojvodine. Novi Sad: Centar za političke studije i društveno-političko obrazovanje
Petrović, R. (1985) Etnički mešoviti brakovi u Jugoslaviji / Ethnically mixed marriages in Yugoslavia. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Veber, M. (1922/1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta, I, II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0803325S
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka