Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 44, br. 2, str. 325-336
Percepcija preduzetništva kod studentkinja i studenata univerziteta u Novom Sadu
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: preduzetničke aspiracije; rodna perspektiva; studentska populacija
Sažetak
Cilj ovog rada bio je da se analiziraju kontekstualni faktori i preduzetničko obrazovanje koji utiču na preduzetničke aspiracije studenata na Univerzitetu u Novom Sadu. Ispitali smo načine na koje studenti percipiraju društveni kontekst za preduzetništvo budući da je istraživanje sprovedeno u društvu u procesu tranzicije. Naročito je u obzir uzeta rodna perspektiva i način na koji društvene i ekonomske okolnosti u Srbiji posebno utiču na studentkinje. Rezultati našeg istraživanja jasno pokazuju da rodni faktor igra veliku ulogu u određivanju nivoa preduzetničkih aspiracija studenata. Iako i studenti i studentkinje na sličan način percipiraju društveno i obrazovno okruženje, mnogo je veća verovatnoća da će se studenti, a ne studentkinje, otisnuti u preduzetničku sferu. Ovo može u velikoj meri da se objasni načinom na koji su studentkinje socijalizovane i određenim ulogama koje ženama bivaju nametnute u porodici i društvu. Stoga možemo reći da su patrijarhalni sistem i nestabilno okruženje u tranzicionom društvu (visoki stepen korupcije, politička nestabilnost i krhki pravni okvir) glavni faktori koji utiču na neodlučnost žena da postanu preduzetnice.
Reference
Collins, L., Hannon, P., Smith, A. (2004) Enacting entrepreneurial intent: The gaps between student needs and higher education capability. Education + Training, vol. 46, No 8/9, str. 454-463
Dyer, G. (1994) Toward a theory of entrepreneurial careers. Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 19, issue 2, str. 7-21
Galloway, L., Brown, W. (2002) Entrepreneurship education at university: A driver in the creation of high growth firms. Education + Training, vol. 44, br. 8/9.p. 398-405
Lüthje, Ch., Franke, N. (2003) The making of an entrepreneur: Testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at IMT. R&D Management, Volume 33.p. 135-147
Markov, S., Stanković, F. (2008) Univerzitetsko okruženje i preduzetničke težnje studenata. u: Markov S., Stanković F. [ur.] Univerzitet i preduzetništvo, Novi Sad: Univerzitet, str. 73-113
Markov, S., Mirkov, S. (2006) Preduzetničke težnje studenata u Vojvodini. u: Tripković Milan [ur.] Socijalni kapital i društvena integracija, 433-453
Peterman, E.N., Kennedy, J. (2003) Enterprise Education: Influencing Students' Perceptions of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2): 129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1002325M
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2010.

Povezani članci

Industrija (2011)
Analiza razvoja menadžerske karijere u Srbiji
Vemić-Đurković Jelena, i dr.

Ekonomika preduzeća (2017)
Nezaposlenost mladih i preduzetništvo
Kisić-Zajčenko Svetlana

Ekonomika preduzeća (2019)
Preduzetničko obrazovanje u funkciji razvoja veština za četvrtu industrijsku revoluciju
Kisić Svetlana, i dr.

prikaži sve [5]