Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 3, str. 265-277
Ka proširenoj realnosti - dijalektika fizičkog i virtuelnog prostora
Beograd
Ključne reči: fizički i virtuelni prostor; virtuelna realnost; proširena realnost; digitalni identiteti; telesnost
Sažetak
Prostori koje generišu novomedijske tehnologije, koliko god oni bili apstraktni, predstavljaju kvalitativno novu formu medijskog okruženja i integrisani su u svakodnevni život tako da su, na neki način, postali konstituenti društvene realnosti. Utemeljeno u dualističkom, kartezijanskom shvatanju realnog i virtuelnog prostora, virtuelno još uvek ima konotaciju 'drugog' sveta, koji se ontološki i fenomenološki razlikuje od 'realnosti'. Ipak, virtuelnost kao karakteristiku novomedijskih tehnologija ne treba poistovetiti sa iluzijom, obmanom ili fikcijom i postaviti u opoziciju sa realnošću, jer se ona bazira na veoma realnim interakcijama. Pre bi se moglo reći da postoje različite vrste ili nivoi realnosti, i da virtuelno ima realnu egzistenciju koja se kvalitativno razlikuje od one u fizičkoj realnosti. Danas, kada svako mesto na planeti, ali i društene, političke i kulturalne aktivnosti imaju svoju digitalnu manifestaciju, da li još uvek možemo da govorimo o virtuelnom prostoru kao izolovanom fenomenu? Upravo zahvaljujući rasprostranjenoj upotrebi novih tehnologija kao što su pametni, mobilni uređaji ili telesno-orijentisani uređaji (wearables), iskustvo savremenog čoveka određeno je tehnološki posredovanom realnošću, odnosno proširenom realnošću. S tim u vezi, jedno od ključnih pitanja savremenog društva, a koja su predmet ovog teksta, jesu načini na koje tehnološki posredovani prostori redefinišu ne samo društvene odnose, već i poimanje identiteta, telesnosti i jastva.
Reference
Blanke, O., Metzinger, T. (2009) Full-body illusions and minimal phenomenal selfhood. Trends in Cognitive Sciences, 13(1): 7-13
Bukatman, S. (1993) Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction. Durham and London: Duke University Press
Hall, S. (2000) Who needs 'identity'?. u: du Gay P., Evans J., Redman P. [ur.] Identity: A reader, London: Sage
Heim, M. (2001) Projektiranje virtualne stvarnosti. u: Featherstone Mike, Burrows Roger [ur.] Kiberprostor, kibertijela, cyberpunk - kulture tehnološke tjelesnosti, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., Kelly, K. (2003) New Media: A critical introduction. New York: Routledge
Merleau-Ponty, M. (1990) Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša
Saffer, D. (2008) Designing gestural interfaces. Sebatopol: O'Reilly
Šuvaković, M. (2006) Studije slučaja: Diskurzivna analiza izvođenja identiteta u umetničkim praksama. Pančevo: Mali Nemo
Turkle, S. (1995) Life on the screen: Identity in the age of the internet. New York, itd: Simon and Schuster
Welsch, W. (2000) Virtual to begin with?. u: Sandbothe M., Marotzki W. [ur.] Subjektivität und Öffentlichkeit: Kulturwissenschaftliche Grundlagenprobleme virtueller Welten / Subjectivity and the Public: Basic Problems from Virtual Worlds for Cultural Sciences, Köln: Herbert von Halem Verlag
Wigdor, D., Wixon, D. (2011) Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Burlington: Morgan Kaufmann
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1503265G
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.