Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 52, br. 1, str. 53-74
Sociologija i istorija u Kosićevom delu - osam decenija kasnije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju

e-adresajovanovici22@gmail.com
Sažetak
Rad je usredsređen na razmatranje odnosa dve nauke - sociologije i istorije. Mada on može da bude tretiran na različite načine, osmatračnica sa koje je analiziran je sociološko delo Mirka M. Kosića. Ovaj pogled signiraju analogije Kosićevog opusa sa radovima njegovih savremenika, sa delom ovovremenih sociologa, rečju, sa perom autoritata iz oblasti sociologije, istorije, te istorijske sociologije. Kosićevo viđenje odnosa dvaju nauka je i danas neupitno, podrazumevajuće, mada je bilo autora koji su nešto docnije nakon njega zagovarali sasvim drugačije mišljenje. Glavni nalaz ovog promišljanja je da je naš prvi školovani sociolog jedan od rodonačelnika istorijske sociologije u Srbiji, mada nipošto jedini ili najvažniji. No, ono što vredi za stvaralaštvo našeg sociologa uopšte, a to je izvesna zanemarenost, skrajnutost, odnosi se i na ovo pitanje. Ono je, pak, ovde osenčeno, potencirano kroz rezultat pomenutog zaključka. U konačnici, ovaj rad sam po sebi označava i svojevrsni otklon od konjuktura koje postoje na našoj sociološkoj avansceni.
Reference
Antonić, S. (2012) Devil, history, feminism: Sociological adventures. Kragujevac: Centar slobodarskih delatnosti, In Serbian
Antonić, S. (2013) Mirko Kosić and sociological society. u: Trkulja J. [ur.] Mirko M. Kosić: Personality and Work, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 457-469, [In Serbian]
Antonić, S. (1995) Challenges of historical sociology. Beograd: Institut za političke studije, In Serbian
Avramović, S., Stanimirović, V. (2009) Comparative legal tradition. Beograd: Službeni glasnik, In Serbian
Bazić, J., Pešić, M. (2012) Sociology. Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu, In Serbian
de Spinoza, B. (2011) Short discussion on God, man and his happiness. Beograd: Dereta, In Serbian
Đorđević, J. (1938) Sociology and history. Sociološki pregled, Beograd: Društvo za sociologiju i društvene nauke, vol 1, 83-91; http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-i-1938; In Serbian
Janićijević, M., Miljković, A.A. (1978) Prof. dr Božidar S. Marković: interview. Sociološki pregled, XII(3), 16-18; http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-i-1938; In Serbian
Jovanović, I. (2014) Da li je Mirko M. Kosić predvideo Veliki rat 1914?. Sociološki pregled, vol. 48, br. 4, str. 583-600
Kosić, M. (1917) Die soziologischen Grundlagen der Geburtenbeschrankung. In German
Kosić, M. (1925) Basics of economic policy. Beograd: Geca Kon, In Serbian
Kosić, M. (1948/1949) Aus den Tiefen des Balkans. Koelner Vierteljhrshefte und Sozialpsychologie, Vol. 1, No. 2, pp. 125 - 143 [In German]
Kosić, M. (1951) Politische Soziologie. u: von Karl Gustav Specht [ur.] Soziologische Forschung in unserer Zeit: Leopold von Wiese zum 75. Geburtstag, Koeln Westde Verlog, pp. 171-196, In German
Kosić, M.M. (1934) Uvod u opštu sociologiju. Novi Sad: Štamparija Jovanović i Bogdanov
Kosić, M.M. (1912) Moderna Germanija. Velika Kikinda: Knjižare J. Radaka
Kosić, M.M. (1912) Pangermanism. Velika Kikinda: Knjižare J. Radaka
Mijatović, B. (2012) Economic ideas of Mirko Kosić. Sociološki pregled, vol. 46, br. 2, str. 163-187
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mills, R. (1988) Sociological imagination. Beograd: Plato, In Serbian
Mimica, A. (1991) Sociology of the radicals. Niš: Gradina, In Serbian
Mišić, S. (2012) Foundation of historical sociology in the work of Slobodan Jovanović. Sociološki pregled, XLVI (1), Special Edition, 264 - 279. Available at http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/18/socioloski-pregled-god-xlvi-2012-sv-1/ [In Serbian]
Mitrović, Lj., Todorović, D. (2003) Sociology and history: Collection of texts from the field of historical sociology. Niš: Prosveta, In Serbian
Mitrović, M. (1982) Jugoslovenska predratna sociologija. Beograd: IIC SSO
Popović, D. (1938) History and sociology. Sociološki pregled, vol 1, 76-82, Beograd: Društvo za sociologiju i društvene nauke, http://www.socioloskipregled.org.rs/2017/08/15/socioloski-pregled-vol-i-1938/ [In Serbian]
Popović, D.J. (2015) Forgotten minds of Serbia. Beograd: RTS, https://www.youtube.com/watch?v=ZDianE9LJgM&index=2&list=PLInN5OG6jDkIexsg8IxizojR9NDfUhUQe&t=0s, [In Serbian]
Smith, D. (2001) The rise of historical sociology. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, In Serbian
Trkulja, J. (2013) Mirko M. Kosić: Cronology of life and work. u: Trkulja J. [ur.] Mirko M. Kosić: Personality and Work, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 457-469, [In Serbian]
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg52-16334
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sociološki pregled (2014)
Da li je Mirko M. Kosić predvideo Veliki rat 1914?
Jovanović Ivan

Sociološki pregled (2018)
Metodološki problemi u srpskoj sociologiji - analiza sadržaja Sociološkog pregleda
Stojšin Snežana S., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Sudbina Nemaca u Jugoslaviji
Pavlica Branko

prikaži sve [73]