Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 34, br. 1-2, str. 81-90
Značaj i uloga klastera u identifikaciji izvora konkurentnosti agrarnog sektora Srbije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresaparausic@eunet.yu
Sažetak
U cilju bržeg i aktivnijeg uključivanja domaćih poljoprivrednih proizvođača u svetske tokove marketinga, informatičke i agrarne tehnologije, akcenat istraživanja ovog rada bio je usmeren na izbor optimalnih konkurentskih nastupa na tržištu kroz klastere. U ekonomskoj mapi sveta danas upravo dominiraju klasteri, koji doprinose konkurentnosti na tri načina: povećanjem produktivnosti kompanija ukljčenih u klaster, upravljanjem i usmeravanjem inovacija, koje podstiču budući rast produktivnosti i podsticanjem otpočinjanja novih aktivnosti, koja proširuju i osnažuju i sam klaster.
Reference
Dučić, J., Matić, J. (2003) Improving competitiveness through cluster work: Serbian experience. u: Konkurentnost i tranzicija, Savez ekonomista SiCG
Đuričin, D.N., Petraković, D. (2003) Nova konkurentska strategija Srbije. u: Zbornik 'Konkurentnost i tranzicija', Savez ekonomista SCG
Jefferson Institute, Beograd (2003) Konkurentnost privrede Srbije. Beograd, www. jeffersoninst. org
Porter, M.E. (1998) Clusters and the new economics of competition. Harv Bus Rev, 76(6): 77-90
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. New York, itd: Free Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.