Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 34, br. 1-2, str. 116-132
Rizici pri realizaciji infrastrukturnih projekata
Ekonomski institut, Beograd

e-adresasmitrovic@ecinst.org.yu
Ključne reči: rizik; infrastruktura; projekat
Sažetak
Prilikom realizacije infrastrukturnih projekata, pojavljuju se nepredviđene okolnosti, koje zavise od vrste objekta, dužine trajanja koncesije, broja subjekata koji su uključeni u realizaciju projekta, neizvesnosti prihoda i dr. Trebalo bi na vreme identifikovati rizik, locirati njegove uzroke i upravljati rizikom, što predstavlja osnovne elemente za uspešnu realizaciju objekata.
Reference
*** Monte Carlo 3.0-For Primavera. Project Risk Analysis Software
Dragojević, D.P. (1997) Zaštita finansijskog tržišta od prevara u funkciji jačanja poverenja. Beograd
Đurović, D. (1978) Bankarske garancije u poslovima sa inostranstvom. Beograd: Tanjug
Gavrilović, L. (1999) Ocena kreditnih rizika. Računovodstvo, br 2
Gujaničić, N. Svop ugovori. Ekonomist - online, broj 120
Ivković, B., Pavić, M., Luković, J., Hadžini, G. (1999) Koncesije po BOT modelu. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Jovanović, P.M. (2004) Upravljanje projektom. Beograd: Grafoslog
Jovanović-Božinov, M., Langović, A. (2003) Upravljanje projektom. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Kapor, P. (2004) Međunarodno finansiranje infrastrukturnih projekata. Beograd: Intermex
Milojević, D. (1996) Leksikon finansijskih tržišta - sa rečnikom na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Beograd: Savremena administracija
Nagy, P.J. (1984) Country risk-how to assess it, quantify and monitor it. London: Euromoney Publications
Nevitt, P.K., Fabozzi, F. (1995) Project financing. London: Euromoney Publications
Pitić, G.Lj., Petković, G.K., Erić, D.D., Šoškić, D.B., Štimac, M. (1996) Berzanski pojmovnik. Beograd: Beogradska berza
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
UNIDO (1996) Guidelines for infrastructure development through Build-Operate-Transfer projects. Vienna
Vasiljević, B.A., ur. (1990) Rizici u bankarskom poslovanju. Beograd: Fokus
Vuković, D., Anđelković, C. (1998) Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje banaka, Priručnik za stručnu obuku pripravnika u bankama. Udruženje banaka i drugih finansijskih organizacija Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Industrija (2006)
Primene BOT modela u finansiranju saobraćajne infrastrukture
Mitrović Svetlana

Ekonomika (2006)
Menadžment u rudarstvu - primer životnog ciklusa rudarskog projekta
Bogdanović Dejan, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2003)
Uloga banaka na tržištu kapitala
Đorđević Dragan

prikaži sve [75]