Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 38, br. 1, str. 43-68
Upravljanje konfliktima u makro-organizacionim promenama
aŽeleznička tehnička škola, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
cEkonomski institut, Beograd

e-adresaskola@ztskola.edu.rs
Ključne reči: makro-organizacione promene; otpori promenama; srednja tehnička škola
Sažetak
U radu su date teorijsko metodološke osnove istraživanja konflikta i analiza rezultata empirijskog istraživanja upravljanja konfliktima (primenom Thomas-Kilmann konflikt mode instrument, odnosno TKI upitnika) u jednoj beogradskoj srednjoj tehničkoj školi.
Reference
Altman, S., Valenzie, E., Hodgets, R. (1985) Organizational behavior: Theory and practice. Florida: Academic press
Blackburn, R. (1992) Managing organizational behavior. Direktor škole, 4
Cvijanović, J.M. (1992) Projektovanje organizacije. Beograd: Ekonomski institut
Cvijanović, J.M. (2004) Organizacione promene. Beograd: Ekonomski institut
de Vries, K.M.F.R. Organizational paradoxes. Hrestomatija
Espejo, R., Schuhmann, W., Schwaninger, M., Bilello, U. (1996) Organizational transformation and learning: A cybernetic approach to management. New York, itd: Wiley
Janićijević, N.D. (1994) Korporativna transformacija - promene organizacione kulture, moći i strukture. Beograd: Timit
Jovanović-Božinov, M., Živković, M., Cvetkovski, T. (2003) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka
Kopelman, R.E. Managing productivity in organizations. McGraw-Hill, izvor: Hrestomatija
Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju, Odeljenje za strateški razvoj obrazovanja
Robbins, S.P. (1998) Organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Thomas, L.K., Kilman, H.R. Thomas-Kilman conflict mode instrument. CPP, Inc, www.cpp.com
van der Vliert, E., Kabanoff, B. (1990) Toward theory-based measurements of conflict management. Academy of management journal, vol. 33., No 1, 199-209
Vidović, S., Radovanović, M. (2004) Spremno u sukobe - recepti za bolje bavljenje sobom, drugima, međusobnim odnosima i konfliktima. Beograd: Nemačka kancelarija za tehničku saradnju (GTZ)
Vuksanović, S. (2005) Strategija Ministarstva prosvete i sporta za period 2005-2010. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2009.

Povezani članci

Industrija (2010)
Otpori makroorganizacionim promenama
Lazić Danijela, i dr.

Industrija (2010)
Organizaciona kultura i promene
Milanović Tanja, i dr.

Medicinski pregled (2011)
Konfliktni stilovi lekara i medicinskih sestara u zdravstvenoj organizaciji
Brestovački Branislava, i dr.

prikaži sve [93]