Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 38, br. 2, str. 45-54
Poboljšanje bitnih karakteristika proizvoda primjenom benchmarking metode
Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresasorakmilos@yahoo.com
Sažetak
U radu je istraživana mogućnost poboljšanja bitnih karakteristika proizvoda i procesa, prema kriterijumu njihove važnosti za zadovoljstvo kupaca primjenom benchmarking metode. Svrha povećane pažnje na bitne karakteristike proizvoda jeste da se povratnom spregom djeluje na performanse proizvoda. Na taj način se povećava tržišno učešće i kvalitet poslovanja preduzeća. Rezultati istraživanja su pokazali da se pravilnom primjenom benchmarking metode mogu identifikovati karakteristike proizvoda koje nisu na nivou najboljih u klasi. Njihovom analizom i reinžinjeringom odgovarajućih procesa (operacija) podignut je nivo identifikovanih bitnih karakteristika proizvoda.
Reference
*** (2009) Preduzeće Exclusive - commerce: Dokumentacija QMS. Banja Luka
Bokić, M. (2002) Benchmarking u proizvodnim organizacijama. u: Papić Ljubiša [ur.] DQM 2002, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, međunarodna konferencija (V), Beograd, jun, zbornik radova, Čačak: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, str. 92-97
Mašić, B. (2007) Strategijski menadžment - proces i koncepti. Bijeljina, BIH: Univerzitet 'Sinergija'
Sorak, M. (2005) Menadžment poslovnim funkcijama prema ISO 9000:2000. Banja Luka: Tehnološki fakultet Univerziteta
Todorović, J. (2003) Strategijski i operativni menadžment. Beograd: Conzit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.