Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 38, br. 3, str. 121-138
Optimalni model upravljanja turističkom destinacijom
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bAtlas Copco, Beograd
cOsnovna škola Sonja Marinković, Beograd-Zemun
Ključne reči: nacionalna turistička organizacija; organizacije za upravljanje destinacijom; partnerstva; stejkholderi
Sažetak
Cilj ovog rada je da pokuša dati doprinos pronalaženju optimalnog modela upravljanja turističkom destinacijom, koji bi bio primenjiv na sve tipove destinacija. Istraživanje je pokazalo da je upravljanje destinacijom najefikasnije ako se bazira na nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) i njenim organizacionim jedinicama na regionalnom i lokalnom nivou, koje zatim formiraju različite modele međusektorske organizacije za upravljanje destinacijom (OUD), zasnovane na građenju efikasnih partnerstava sa stejkholderima iz javnog, privatnog i civilnog sektora.
Reference
*** (1994-2009) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, br 35/94, 48/99, 45/05 i 36/09
Bakić, O. (1988) Strategijsko planiranje turističkog proizvoda. Beograd: Naučna knjiga
Bakić, O.V. (2005) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja Štampa
Dobre, R., i dr. (2004) Menadžment turističke destinacije. Šibenik: Viša škola za menadžment
Genov, G. (2008) Proces upravljanja turističkim destinacijama na lokalnom nivou. u: Popesku Jovan [ur.] Menadžment turističke destinacije, Beograd: Univerzitet Singidunum, 129-142
Horwath Consulting Zagreb, Ekonomski fakultet Beograd (HCEF) (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj 2005-2015. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
Popesku, J., i dr. (2008) Menadžment turističke destinacije. Beograd
Ritchie, J.R.B., i dr. (2005) Towards a model of the roles and activities of destination management organizations. Calgary: World Tourism Education and Research Centre
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.

Povezani članci