Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 39, br. 4, str. 151-179
Transferne cene u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresagordana@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Ključne reči: transferne cene; princip van dohvata ruke; povezana lica; metode za određivanje cene van dohvata ruke; efekat transfernih cena
Sažetak
Ovaj rad razmatra oblast poreskog tretmana transakcija između povezanih lica, odnosno pitanje transfernih cena u srpskom poreskom zakonodavstvu, pri čemu se teži određivanju suštine načela na kojima je ona zasnovana, kao i njenog značaja za privredni život. Pored navedenog, autori ukazuju na najznačajnije probleme koji proističu iz postojećih zakonskih i podzakonskih normi i predlažu neke od izmena kojima bi se srpski poreski propisi prilagodili najboljim rešenjima iz uporednog prava.
Reference
*** (2010) Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: OECD
*** (2011) Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu od 14. marta do 25. marta 2011. godine. Narodna banka Srbije - sektor za devizne poslove, www.nbs.rs/export/internet/latinica/40/sft/sft_20110314.pdf
*** (2011) Transfer pricing database. IBFD, on-line publication
Heimert, M.A., Johnson, M., ur. (2010) Guide to International Transfer Pricing, Law, Tax Planning and Compliance Strategies. Kluwer Law International
Ilić-Popov, G. (2008) Poreska harmonizacija u okvirima Evropske integracije. Industrija, vol. 36, br. 4, str. 69-77
OECD (2010) Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Popović, D.M. (2003) Komentar Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Beograd: Cekos IN
Tucaković, N., Vergles, M. (2008) Nadzor transfernih cijena. Porezni vjesnik, 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Nationality non-discrimination in Serbian tax treaty law
Kostić Svetislav V.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti
Đokić Minja

Nauka bezbednost policija (2016)
Poreska krivična dela u srpskom poreskom zakonodavstvu
Ilić-Popov Gordana

prikaži sve [71]