Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 51, br. 5-6, str. 26-35
Održivo korišćenje zemljišta u poljoprivredi
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 102004

Ključne reči: poljoprivredno zemljište; melioracije; ekonomska efektivnost zemljišta; upravljanje zemljištem
Sažetak
Poljoprivredna proizvodnja odvija se pod uticajem niza faktora, među kojima posebno mesto pripada prirodnim i ekonomskim faktorima. Kako se poljoprivredna aktivnost, svojim najvećim delom, odvija na otvorenom prostoru, prirodni faktori su od primarnog značaja. Međutim, ovo ne znači da ekonomske faktore (fiksni kapital, novčana sredstva, radna snaga) treba potceniti. Ekonomska aktivnost u poljoprivredi direktno i indirektno je vezana za zemljište, kao svoje osnovno sredstvo za proizvodnju i važan element kapitala u poljoprivredi. Zemljište nije samo osnovni faktor proizvodnje već i baza prehrambene sigurnosti stanovništva i najvredniji prirodni resurs od kojeg presudno zavisi razvoj ruralnih zajednica i opstanak seoske porodice. Ono ima i specifičnu društvenu funkciju, determinisanu svojom ulogom prostorne baze za ljudske aktivnosti. U ovom radu prikazuju se struktura korišćenja, melioracije i ekonomska efektivnost zemljišta u Srbiji i Crnoj Gori (SCG), sa osvrtom na ostale države sa područja bivše SFRJ zemlje Centralne i Istočne Evrope (CIE) i Evropsku uniju (EU). U drugom delu rada dat je kraći osvrt na osnovne postavke politike zaštite. Korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u domaćoj agrarnoj politici i oslonce te politike - koncept održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja na svetskom planu i, za nas kao buduće kandidate za članstvo u Uniji, posebno interesantni u tzv. II osovinu nove politike ruralnog razvoja NU posvećenu merama upravljanja zemljištem.
Reference
Alexandratos, N., ur. (1995) World agriculture: Toward 2010. Rome: Food and Agriculture Organization
Food and Agriculture Organization (1989) Sustainable development and natural resources management. u: FAO Twenty-Fifth Conference Paper, Rome, C/89/2-Sup. 2
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2004) Strategija poljoprivrede Srbije. Beograd
Munćan, P., Živković, D. (2004) Menadžment rada i proizvodnje u poljoprivredi. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Popović, V., Cvijanović, D., Subić, J., Katić, B., Vuković, P., Potrebić, V. (2005) Obračun agregatnog merenja podrške i izvoznih subvencija poljoprivrede Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Popović, V.Ž. (2003) Evropska agrarna podrška i održivi ruralni razvoj. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP
Ranđelović, V.S. (2001) Ekonomika poljoprivrede i zadrugarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Subić, J. (2003) Determinarea eficientei economice a investitiilor în agriculturä: Banatul de Sud - R.F. Yugoslavia. Bucuresti: Academia de Studii Economice, Teza de doctorat
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Industrija (2005)
Radna snaga u poljoprivredi Srbije
Subić Jonel

Ekonomika (2005)
Zemljište - najznačajniji prirodni resurs u poljoprivredi
Subić Jonel, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2006)
Mikromodeli za ocenu ekološke održivosti u poljoprivredi
Subić Jonel V., i dr.

prikaži sve [41]