Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 54, br. 1-2, str. 75-89
Trendovina globalnom turističkom tržištu - izazov za turizam Srbije
AD "Autopromet", Niš
Ključne reči: globalizacija; turističko tržište; trendovi; struktuiran turistički pro izvod; internacionalizacija
Sažetak
Najnoviji svetski fenomen turizam, uslovljava niz novih procesa i pojava Procesi i pojave u turizmu manifestuju se svojom složenošću, čije fenomene treba identifikovati i rasvetliti sa različitih aspekata. Turizam je jedan od faktora rasta svetske ekonomije, najveća izvozna industrija, značajan faktor deviznog priliva i izvor dodatne vrednosti nerazvijenih prostora. Rast turizma u globalnim razmerama je posledica široko rasprostranjene liberalizacije, koja se snažno eksponira na svetskom turističkom tržištu, kao i promena u makro i mikro okruženju usled ekonomskih, tehnoloških demografskih, prirodnih, političko-pravnih i socijalno-kulturnih. Trend za održivim stepenom interakcije čoveka i prirode, prirode i turizma, kao i čoveka i turizma, je nova paradigma razvoja turizma u globalnim razmerama usmerena ka sve probirljivijim klijentima i zahtevima za novim destinacijama i proizvodima. Nova filozofija usmerena je ka iznalaženju novih strategija razvoja turizma u funkciji očuvanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine zadovoljenje sve rastućih turističkih potreba uz ostvarenje ekonomskih efekata. Neophodno je, poznavati trendove ispoljene na turističkom tržištu i percepcije turista koje ih opredeljuju ka izboru određene destinacije prepoznati i razumeti tražnju za turističkim proizvodima u odnosu na konkurente, i kreirati takvu ponudu i proizvod koji će motivisati turiste da ih kupuju. Dosadašnji trend razvoja turizma u svetu odlikuje se globalnom orijentacijom velikih preduzeća u međunarodnom poslovanju, njihov dinamičan rast i razvoj širenjem poslovnih aktivnosti u tim razmerama. Procena, da će se u budućnosti nastaviti uzlazni trend ovih snažnih tendencija, neophodno je sagledati i definisati njihove osnovne odlike, proučiti iskustva drugih zemalja pogotovo sa stanovišta razvoja turizma, odnosno, tendencije i trendovi na koje treba računati u budućem turističkom razvoju Srbije.
Reference
Jovičić, D. (2002) Menadžment turističkih destinacija. Beograd: Želnid
Krunić, E. (2004) Model strateškog razvoja turizma kao ključna grana srpske ekonomije. Beograd, Ph. D. Ekspertiza
Subotić-Konstantinović, N.S. (1998) Ugovor o franšizingu i ugovor o menadžmentu kao oblici primene menadžmenta u turističkim preduzećima. u: Maričić B. i Petković G. [ur.] Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, Beograd: Ekonomski fakultet
Unković, S.M., Čačić, K.T., Bakić, O.V. (2002) Savremena kretanja na turističkom tržištu. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2008.