Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 55, br. 5, str. 237-245
Dominacija ekoloških nad ekonomskim motivima i koncept društveno odgovornog poslovanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Uslov svake ekonomske aktivnosti čiji je cilj maksimiranje profita i maksimalno zadovoljenje potreba potrošača, jeste potrošnja. Posmatrano sa aspekta Prirode ta potrošnja može se definisati kao razaranje. Ovo zbog toga što stalna trka za povećanjem profitne stope uslovljava sve brže iscrpljivanje prirodnih resursa, koje nema za posledicu veće zadovoljenje potreba potrošača i podizanje kvaliteta življenja na viši nivo. Kako Priroda ima svoje fizičke granice, to se pri organizovanju svake proizvodnje treba voditi računa o tome da se te granice ne dostignu, ili što bi bilo još pogubnije - ne prekorače. Zbog toga preduzeća moraju da prihvate koncept društveno odgovornog poslovanja koji vodi održivom razvoju.
Reference
Drašković, B.M., ur. (1998) Ekonomija prirodnog kapitala - vrednovanje i zaštita prirodnih resursa. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Đukić, P.M., Pavlovski, M. (1999) Ekologija i društvo. Beograd: EKO centar
Gorc, A. (1982) Ekologija i politika. Beograd, itd: Prosveta
Keinert, Ch. (2008) Corporate social responsibility as an international strategy: Contributions to economics. Vienna: Physica Verlag
Marković, D.Ž. (2005) Socijalna ekologija. Beograd: Fakultet političkih nauka
Milenović, B.S. (2000) Ekološka ekonomija - teorija i primena. Niš: Fakultet zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci

Teme (1994)
Socijalni kontekst ekološke drame
Malešević Krstan

FU: Philosophy&Sociology (1996)
Ekološki problemi kao životni okvir savremenog sveta
Minić Vera, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Novi društveni pokreti na primeru ekološkog pokreta
Kujundžić Ljubica

prikaži sve [55]