Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 1, str. 48-60
Marketing tehnike i alati u funkciji efikasnog poslovnog odlučivanja preduzeća
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak
Neophodno je preispitivanje postojećih i razvoj novih poslovnih i marketing strategija preduzeća, baziranih na razvojnim sposobnostima i snagama samih preduzeća, ali i na poznavanju preferencija potrošača, novih tehnologija, marketinških pristupa i drugih savremenih tržišnih postulata privređivanja. Pri tom, uvažavanje tržišnog pristupa, odnosno konstantnih i intenzivnih promena na tržištu, predstavlja prvu i osnovnu pretpostavku na kojoj bi bilo racionalno formulisanje novih strategija, različitih od konkurentskih upravo po inventivnosti, tehnologiji i kvalitetu. Nove strategije, uslovno rečeno, moraju podrazumevati i obezbeđivanje kritične mase finansijskih sredstava kao i stimulativnu ekonomsku politiku, bez koje je nemoguće pratiti savremene tržišne, tehnološke i marketinške trendove.
Reference
Bowman, D., Gatignon, H. (1995) Determinants of competitor response time to a new product introduction. Journal of Marketing Research, February, pp. 42-53
Cerović, P.V. (2002) Poslovni plan kao teorija u praksi. Revizor, vol. 5, br. 17, str. 17-28
Cvijanović, D., Mihailović, B., Simonović, Z. (2009) Uloga i značaj marketinga u razvoju agrarnog sektora Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Hamović, V., Paraušić, V., Mihailović, B. (2006) Konkurentnost srpske privrede u funkciji podsticanja izvoznih aktivnosti. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, broj TB, str. 449-451
Hooley, G., Saunders, J. (1993) Competitive positioning: The key to market success. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kotler, P. (1984) Marketing management. London: Prentice-Hall, 4th edition
Maričić, B.R. (1979) Konjukturne informacije u poslovnoj politici. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, T. (1992) Istraživanje makro ekonomske konjukture kao polazna pretpostavka za upravljanje razvojnom orijentacijom preduzeća. u: Marketing sistem i strategijsko upravljanje preduzećem, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 137
Penezić, N. (2003) Kako postati preduzetnik. Beograd: Republička agencija za razvoj Malih i Srednjih preduzeća i preduzetništva
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1998) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.