Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 1, str. 97-107
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Novi Pazar
Ključne reči: banka; kamatni rizik; uticaj kamatnog rizika; upravljanje kamatnim rizikom; ALCO
Sažetak
Imanentni deo bankarskog poslovanja je kamatni rizik, čije prisustvo značajno utiče na poslovne performanse banke. Aktuelni uslovi krize i nestabilnosti na tržištu se na najbolji način manifestuju upravo kroz ovu vrstu bankarskog rizika. S obzirom na to da banke ne mogu eliminisati njegovo prisustvo, njihov poslovni uspeh bitno zavisi od sposobnosti njihovog menadžmenta da uoči tendencije kretanja kamatnih stopa i potencijalne izvore kamatnog rizika, kao i da izgradi efikasne mehanizme zaštite od rizika. Cilj ovog rada je upoznavanje sa načinima ispoljavanja ovog rizika i metodama koje se u savremenom bankarstvu koriste u cilju redukovanja negativnih posledica njegovog postojanja.
Reference
*** (1998) Interest rate risk. u: Comptrollers handbook, www.occ.treas.gov/handbook/irr.pdf
Bessis, J. (2001) Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2006) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Miškin, F. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Prohaska, Z. (1996) Analiza vrijednosnih papira. Zagreb: Infoinvest
Santomero, M. (1997) Commercial bank risk management: An analysis of the process. University of Pennsylvania - Wharton Financial Institutions Center - The Wharton School, Working Paper 95-11-C
Živko, I. (2006) Kamatni rizik u bankarstvu - izvori i učinci. Ekonomska misao i praksa, 15, (2), 199-214
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.

Povezani članci

Ekonomika (2012)
Identifikacija i evaluacija ALM procesa u banci
Radević Borislav, i dr.

Revizor (2011)
Značaj menadžment kontrole u upravljanju rizicima u bankarskom sistemu
Ivković Dragan, i dr.

Trend poslovanju (2015)
Upravljanje rizicima i prinosima u bankama
Lukić Ljubiša, i dr.

prikaži sve [48]