Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 1, str. 209-220
Uticaj prognoziranja i asimetrične informisanosti na izbor strategije upravljanja portfoliom individualnog investitora
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Formiranje portfolia, bez obzira na tip investitora, uvek ima isti cilj-smanjenje rizika diverzifikacijom plasmana. Međutim, pri donošenju investicionih odluka moraju se imati u vidu činjenice da: rizici mogu imati alternativne uzroke ili zahtevati sadejstvo nekoliko uzroka, kao i da je rizik objektivna kategorija imanantna svakoj Ljudskoj delatnosti. Pretpostavka o racionalnom ponašanju investitora podrazumeva da će on uvek odabrati alternativu koja obezbeđuje najveći prinos za dati nivo rizika, ili onu koja nosi najmanji rizik za željeni nivo prinosa. Stoga će u radu biti analizirani uticaji prognoziranja i asimetrične informisanosti na izbor strategije upravljanja portfoliom individualnog investitora. Ukazaće se i na prednosti i nedostatke dve najčešće korišćene grupacije strategija koje su rezultat uverenja investitora da je tržište kapitala efikasno.
Reference
*** (2003) Finansije i računovodstvo u kriznom ambijentu. Banja Vrućica: Savez računovođa i revizora Republike Srpske
*** (2004) Izazovi računovodstvene profesije u uslovima globalizacije finansijskog izveštavanja. u: Zbornik radova XXXV simpozijuma, Zlatibor, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2004) Računovodstvo, revizija i finansije u funkciji oporavka privrede Republike Srpske. Banja Vrućica: Savez računovođa i revizora Republike Srpske
*** (2005) Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja-stanje i perspektive. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Ahlers, D.M. (1977) A new look at portfolio management. Greenwich: JAI Press
Aragon, G.A. (1989) Financial management. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Betz, F. (2001) Executive strategy, strategic management and information technology. John Wiley & Sons
Blake, D. (2000) Financial markets analysis. New York, itd: Wiley
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate
Brnjas, Z. (2000) Strategijski menadžment - teorijske osnove sa primerima iz prakse. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Erić, D. (2001) Akcije - vlasnički instrumenti. Beograd: Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište
Saunders, A., Cornett, M.M. (2006) Financijska tržišta i institucije moderno viđenje. Zagreb: Masmedia
Šoškić, D.B., Živković, B. (2007) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Terje, A. (2003) Foundations of risk analysis. John Wiley & Sons
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M.Jr. (2002) Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: MATE
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2011.

Povezani članci

Ekonomika (2000)
Osnovni pokazatelji finansijske analize
Milenković Ivan T.

Ekonomika (2008)
Nešto o dividendi
Arsić-Trajković Maja Lj., i dr.

Ekonomika (2012)
Uloga konsaltinga u razvoju finansijskog tržišta Srbije
Mihailović Branko, i dr.

prikaži sve [36]