Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 57, br. 3, str. 124-135
Devizni kurs i mere NBS - mogućnosti i ograničenja
aVisoka strukovna škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
bRaiffeisen International Bank - Holding AG, Vienna, Austria
Ključne reči: devizni kurs; platni bilans; monetarna politika; intervencije NBS
Sažetak
U ovom radu se opisuju kretanja na deviznom tržištu u proteklih nekoliko godina, a naročito nakon izbijanja svetske ekonomske krize i snažne depresijacije kursa dinara. Pored toga, biće reči o uticaju deviznog kursa na cene u Srbiji u smislu koncepta Narodne banke Srbije o ciljanju inflacije, kao i o eventualnim ograničenjima za intervencije Narodne banke Srbije na deviznom tržištu. Cilj ovog rada je da ukaže koliko je faktora iz monetarne sfere,a koliko iz realne sfere uticalo na depresijaciju kursa dinara.
Reference
*** (2006) Memorandum Narodne banke Srbije o principima novog okvira monetarne politike. Beograd: Narodna banka Srbije
*** (2001) Da li je dinar precenjen?. Ekonomist magazin, Beograd, broj 54, E-press
*** (2001) Misterije jena. Ekonomist magazin, Beograd, broj 83:, E-press
Begg, D. (1997) Monetary policy during transition: Progress and pitfalls in central and Eastern Europe. Oxford: Oxford Review of Economic Policy
Belongia, M.T. (1992) Foreign exchange intervention by the United States: A review and assessment of 1985-89, Federal Reserve Bank of St. Louis. St. Louis
Bingham, T.R.G. (1985) Banking and monetary policy. Paris: OECD
Bonser-Neal, C. (1996) Does Central Bank intervention stabilize foreign exchange rates?. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, No 1
Coricelli, F., Egert, B., Mcdonald, R. (2006) Monetary transmission mechanism in central and Eastern Europe: Gliding on a wind of change. William Davidson Institute, Workin Paper br. 850, Nov
Corsetti, G., Pesenti, P., Roubini, N. (1994) The role of large players in currency crises. National Bureau of Economic Research Working Paper, Cambridge, MA, April
Ćirović, M. (2000) Devizni kursevi. Beograd: Bridge Company
Kutan, A.M., Brada, J.C. (2000) The evolution of monetary policy in transition economies. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review
Lewis, M.K., Mizen, P.D. (2000) Monetary economics. New York: Oxford University Press
Mencinger, J. (2001) Kako smo oborili tolar. Ekonomist magazin, Beograd, br. 80
Raonić, I. (2008) Efikasnost instrumenata monetarne politike. Niš: Ekonomski fakultet
Slović, S. (2000) Finansijski menadžment. Beograd: Fineks
Tasić, N. (2008) Pass-through deviznog kursa na cene u Srbiji - 2001-2007. Narodna banka Srbije, Radni papiri
Vilaret, S., Pješčić, V., Đukić, M. (2009) Osnovne karakteristike i dosadašnje iskustvo Srbije u sprovođenju strategije ciljanja inflacije. Bankarstvo, vol. 38, br. 5-6, str. 52-71
Vukosavljević, A. (2008) Poslovna politika banaka kao uslov bržeg razvoja malih i srednjih privrednih društava. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2011.

Povezani članci