Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 58, br. 1, str. 80-88
Upotreba fjučersa u zaštiti na finansijskom tržištu
aUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
bUniverzitet Union, Fakultet za preduzetnički biznis, Beograd
Sažetak
Finansijski derivati su izvedene hartije od vrednosti koje grade svoju vrednost iz aktive koja se nalazi u njihovoj osnovi. To su likvidni ugovori čija vrednost direktno zavisi od vrednosti aktive koja je u njihovoj osnovi. Fjučersi spadaju u derivate jer se kreiraju na neku drugu, osnovnu finansijsku aktivu. Fjučers je jedan od instrumenata koji služi za zaštitu od rizika - hedžing. Hedžing je transakcija kojom se smanjuje ili eliminiše rizik prisutan u poslovanju izvedenim hartijama od vrednosti. Rizik se prenosi od onih koji su voljni da plate da bi ga izbegli do onih koji žele da preuzmu rizik u nadi da će profitirati. Najčešće se koriste hedžing strategije fjučersima srednjoročnih i dugoročnih kamatnih stopa i hedžing strategije fjučersima berzanskih indeksa.
Reference
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status, šesto izdanje
Breeden, D., Viswanathan, S. (1990) Why do firms hedge?: An asymmetric information model. Duke University, Duke University Working Paper
Center for Futures Education (1992) The fundamentals and techniques of trading futures. Grove City, USA
Erić, D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa
Graham, J.R., Rogers, D.A. (2002) Do Firms Hedge in Response to Tax Incentives?. Journal of Finance, 57(2): 815-839
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaufmann, D., Kraay, A., Zoido-Lobaton, P. (2000) Governance matters: From measurement to action. u: Finance and Development, Washington: IMF
Kovačević, R. (1997) Fjučersi, opcije i terminski poslovi. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Lessard, D.R. (1991) Global competition and corporate finance in the 1990s. Journal of Applied Corporate Finance, 3(4), str. 59-72
Mian, S. (1996) Evidence on corporate hedging policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(3), str. 419-439
Nance, D.R., Smith, C.W., Smithson (1993) On the determinants of corporate hedging. Journal of Finance, 48(1), str. 267-284
Smith, C., Smithson, W.C., Wilford, D.S. (1990) Strategic Risk Management (Institutional Investor Series in Finance). New York: Harper and Row
Smith, C.W., Stulz, R.M. (1985) The determinants of firms hedging policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(4), str. 391-405
Stulz, R. (2003) Risk management and derivatives. South-Western Publishing
Stulz, R. (1990) Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26(1), str. 3-27
Stulz, R. (1984) Optimal hedging policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19(2), str. 127-140
Šoškić, D.B. (2010) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.