Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 58, br. 2, str. 59-67
Uticaj organizacione kulture na organizacionu strukturu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Dizajniranje strukture je centralno pitanje svake organizacije i veliki izazov za savremene menadžere. Organizaciona kultura kao sistem vrednosti, verovanja i normi ponašanja, predstavlja bitnu determinantu organizacione strukture, te time i organizacionih performansi. Kultura utiče na način organizovanja, na međusobne odnose, na stepen formalizacije, standardizacije i centralizacije organizacije. U radu se najpre prikazuju osnovne karakteristike i tipologija organizacione kulture. Zatim se navodi Mintzbergova klasifikacija organizacionih modela. Posebna pažnja u radu je posvećena uticaju organizacione kulture na izbor modela organizacione strukture preduzeća. Analizirajući istraživanje sprovedeno u radu, zaključujemo da različiti tipovi organizacione kulture impliciraju različite modele organizacione strukture. U savremenim uslovima poslovanja treba razvijati kulturu koja podstiče učenje, zajedništvo, timski rad, dobre međuljudske odnose, otvorene komunikacije i prihvatanje promena.
Reference
Grinberg, D., Baron, R.A. (1998) Ponašanje u organizacijama. Beograd: Želnid
Janićijević, N.D. (1997) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Novi Sad: Ulixes
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2009) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petković, M.M. (2008) Organizaciono ponašanje - sa menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Robbins, S.P. (1993) Organizational behavior. Upple Saddle River, N.J: Prentice Hall
Stoner, J.R., Freeman, E., Gilbert, D.R. (1997) Menadžment. Beograd: Želnid
Zimanji, V., Štangl-Šušnjar, G. (2005) Organizaciono ponašanje. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Vojno delo (2009)
Osnove organizacionog ponašanja
Lojić Ranko

Vojno delo (2011)
Upravljanje organizacionim promenama
Lojić Ranko L., i dr.

Ekonomika (2010)
Liderstvo u organizaciji koja uči
Micić Radmila

prikaži sve [109]