Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 58, br. 3, str. 56-66
Identifikacija i evaluacija ALM procesa u banci
Novi Pazar
Ključne reči: banka; ALM; ALCO; likvidnost; evaluacija procesa
Sažetak
Izazovi koje su pred banke stavile promene uslova poslovanja, u vidu povećanja rizika i smanjenja dostupnih sredstava, naterao je njihove uprave na promenu poslovne filozofije i uspostavljanje novog koncepta, koji bi mogao da odgovori na te izazove. Iz tog razloga tokom 80-tih godina razvijen je koncept simultanog upravljanja aktivom i pasivom banke, koji je u bankarskoj terminologiji poznat pod skraćenicom ALM (Assets and Liabilities Management). Banka kojoj je cilj uspeh i konkurentnosti na tržištu mora prihvatiti razvijanje ALM pristupa kao neophodnost u poslovanju. U skladu s tim, uspeh banke u mnogome će zavisiti od kvaliteta sprovođenja ALM procesa. Da bi mogla da proceni uspešnost te aktivnosti, banka mora najpre da bude upoznata sa suštinom ALM koncepta, ali i sa osnovnim kriterijumima na osnovu kojih se to vrednovanje vrši. Cilj ovog rada je upravo da se predstavi suština ovog koncepta i kriterijumi od kojih se polazi prilikom njegove evaluacije.
Reference
*** (1998) Interest rate risk. u: Comptroller's handbook, http://www.occ.treas.gov/handbook/irr.pdf
*** (2002) Examination process: Asset liability management review. October; 30; http://www.woccu.org/
*** Technical assistance consultant's report: Risk management and asset and liability management in banks. http://www.adb.org/
Bessis, J. (2001) Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Dedu, V., Vasilache, M. (2008) Optimizing the banking activity using assets & liabilities management. Theoretical and applied economics, 10, 31-38; http://www.ectap.ro
Dermine, J. (2003) ALM in banking. Fontainebleau: INSEAD, 17. July
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2006) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Živko, I. (2006) Kamatni rizik u bankarstvu - izvori i učinci. Ekonomska misao i praksa, 15, (2), 199-214
Živković, A., Stankić, R., Krstić, B. (2007) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomika (2011)
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Radević Borislav, i dr.

Industrija (2008)
Bazel II i predviđanje posledica njegove implementacije
Milojević Nenad

Ekonomika (2011)
Uticaj globalne ekonomske krize na razvoj Srbije
Barjaktarović Miljana, i dr.

prikaži sve [43]