Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 58, br. 4, str. 178-188
Značaj repo poslova na tržištu novca
Sažetak
Repo poslovi predstavljaju vrlo bitan segment tržišta novca. Značaj repo poslova kontinuirano raste imajući u vidu njihove osnovne karakteristike kao i ostvareni obim trgovanja na međubankarskim tržištima. Globalna finansijska kriza, kao i pojedinačni špekulativni poslovi, su imali odraza na obim i frekvenciju obavljanja repo poslova od kraja 2007. godine, ali jasni znaci oporavka ukazuju na nesumnjiv značaj ovih operacija po ukupnu likvidnost i razvoj finansijskih tržišta u celini. Rad je namenjen širokom auditorijumu i profesionalcima u oblasti finansija, koji su u svojim dnevnim operacijama suočeni sa problematikom repo poslova na finansijskim tržištima.
Reference
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status, šesto izdanje
Đurković, I., Aničić, A. (2011) Vreme je za reformu bankarskog sistema Srbije. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 169-175
Erić, D.D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa
Hordahl, P., King, M. (2008) Developments in repo markets during the financial turmoil. BIS Quarterly review
Jiang, Y., Hessert, W., Sang, H.K. (2008) Don't fear the repo
Richard, C. (2012) European Repo market survey. ICMA
Richard, C. (2012) Haircuts and initial margins in the repo market. European Repo Council, ICMA
Šoškić, D.B. (2010) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, B.A. (2002) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Zavet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.