Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 59, br. 3, str. 48-56
Bankarsko poslovanje i strategijski menadžment u bankarskim uslugama
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
Sažetak
Zbog različitih sistema u kojima je kao institucija delovala, sam pojam banke i bankarskog menadžmenta je različito tumačen i shvatan. Banka kao institucija podrazumeva profesionalno obavljanje poslova kod uzimanja i davanja kredita, ali je njena najznačajnija uloga u kreiranju novca. Banka često ima funkciju u ostvarivanju ciljeva ekonomske politike jedne države, ali i funkciju obavljanja platnog prometa. S druge strane, posmatrano sa aspekta menadžmenta koji podrazumeva upravljanje u svim poslovnim oblastima, vezan za bankarski sistem, menadžment bi se mogao objasniti i kao pojam upravljanja bankarskim poslovima. Strategijski menadžment predstavlja savremeni stil upravljanja organizacijom koji polazi od nove biznis filozofije u upravljanju finansijskim i realnim faktorima rasta organizacije.
Reference
Ćirović, M., i dr. (2009) Strateški menadžment. Beograd
Đokić, B., Fitzgerald, J., Sullivan, G. (2011) Tržišna orijentacija i poslovne performanse - ponovno razmatranje smanjenja stope prinosa lokalnih privatnih banaka. Singidunum revija, 8(2): 1-4
Gravelle, T., Li, F. (2013) Measuring systemic importance of financial institutions: An extreme value theory approach. Journal of Banking & Finance, 37(7): 2196-2209
Krstić, B.Ž. (2003) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Leko, V. (2001) Upravljanje bankom - zabileške sa predavanja. Zagreb: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Orsag, S. (1991) Investicije i bankarstvo. Računovodstvo i finansije, br. 3
Račl, D. (1955) Nauka o novcu. Zagreb, pp. 14
Savić, M., Savić, M. (2011) Mesto i uloga monetarne politike Bosne i Hercegovine prilikom ulaska u Evropsku monetarnu uniju. Singidunum revija, vol. 8, br. 2, str. 19-26
Somary, F. (1915) Bankpolitik. Germany
Sovtić, K., Ilić, B., Maksimović, M. (2012) Monetarna strategija i osnovni ciljevi monetarne politike Centralne banke Srbije. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 129-137
Stakić, B., Barać, S., Stamatović, M. (2003) Međunarodne finansije. Beograd: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Stevanović, R.M. (1960) Novčani i kreditni sistem. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.