Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 59, br. 3, str. 210-220
Budžet Evropske unije - finansiranje zajedničke poljoprivredne politike
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresagonguIy@gmail.com
Ključne reči: budžet EU; višegodišnji finansijski okvir; fiskalna podrška; Zajednička poljoprivredna politika; pozicija zemalja članica
Sažetak
Budžet Evropske unije je finansijsko ogledalo politika koje Unija vodi kako u smislu relativne važnosti jednih u odnosu na druge tako i u smislu dinamike prioriteta. Evolucija kako prihodne tako i rashodne strane budžeta tokom vremena odražava način na koji se i sama Unija menjala. Sedamdesetih godina prošlog veka budžet tadašnje Evropske zajednice sastojao se gotovo u potpunosti od poljoprivredne potrošnje. Danas budžet Evropske unije pokriva čitav spektar veoma razuđenih politika u okviru kojih je poljoprivredna politika i dalje veoma visoko rangirana, ali ne više i jedini prioritet. Predmet ovog rada je analiza fiskalne podrške koju kroz svoj budžet Evropska unija alocira na ovu veoma delikatnu panevropsku politiku i to komparativno, u odnosu na druge velike oblasti potrošnje u budžetu jedne fiskalne godine i retrospektivno, u dinamici vremena.
Reference
Clasper, J., Thurston, J. (2010) Does the CAP fit?: Budget reform, the common agricultural policy, and the conflicting views of EU member states. Farmsubsidy, http://eutransparency.org/does-the-cap-fit
Cvijanovic, D., Simonovic, Z., Mihailovic, B. (2011) Težišta i ciljevi novijih reformi agrarne i regionalne politike Evropske unije. Ekonomika poljoprivrede, 58(3): 359-370
Dinan, D. (2009) Sve bliža Unija - uvod u evropsku integraciju. Beograd: Službeni glasnik
European Commission (2008) European Union public finance. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission, DG Agriculture and Rural Development (2007) Managing the agriculture budget wisely. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission (1997) Agenda 2000: For a stronger and wider Union. Bulletin of the European Communities
European Commission (2011) European Commission proposal for the 2014-2020 Multiannual Financial Framework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission, D.G. Agriculture and Rural Development (2011) The CAP in perspective: From market intervention to policy innovation. Brief, br. 1
European Commission (2010) Investing in our future: The European Unions financial framework 2007-2013. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Third revised edition
European Commission (2010) Situation and prospects for EU agriculture and rural areas. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission (2010) The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, COM 2010, 0672 final
European Commission - Agriculture and Rural Development (2009) The Common Agricultural Policy Explained. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
European Commission (2009) Why do we need a Common Agricultural Policy?: Discussion paper by DG for agriculture and rural development
European Commission (2011) EU budget 2012. for 500 million Europeans, for growth and employment. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Jovanović, A., Vuković, D., Jovanović, M. (2012) Savremeni modeli regionalizma. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 138-147
Mcmahon, J.A. (2007) EU Agricultural Law. New York: Oxford University Press
OECD (2004) Analysis of the 2003 CAP reform. Paris: OECD Publications
Stojanović, S. (2006) Budžet Evropske unije - sopstveni prihodi i opšti budžetski principi. Finansije, vol. 61, br. 1-6, str. 74-104
Stojanović, S.R. (2008) Finansiranje Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Swinbank, A. (2005) Decoupling EU Farm Support: Does the New Single Payment Scheme Fit within the Green Box?. Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, 6(1): 47-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci