Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 61, br. 3, str. 185-196
Karakteristike zajedničkih ulaganja u globalnom poslovanju
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresanebojsa.gijic@fpsp.edu.rs, oliver.dimitrijevic@fpsp.edu.rs, adriana.jovic.bogdanovic@fpsp.edu.rs
Sažetak
'Joint venture' u prevodu zajednički poduhvat (ulaganja), jedan je od češćih oblika strateških partnerstava preduzeća i, kao što je pokazano u navedenom istraživanju, ovakva vrsta parterstava pokazuje tendenciju rasta. U radu će biti predstavljena istraživanja koja su izvršena na velikom broju ispitanika tj. menadžera koji su imali u prošlosti iskustvo u poslovima zajedničkih ulaganja. Istraživanja su sprovedena 'on - line' anketom, i obuhvatila su međunarodne kompanije, posebno u SAD. Rad sadrži i teorijsko - stručni deo, u kome se detaljno objašnjava način funkcionisanja navedene kategorije sa analizom njene primene. Na kraju biće izneti osnovni utisci i komentar na priložene rezultate istraživanja. Rezultati novijih istraživanja pokazuju da se rukovodioci uglavnom pozitivno izjašnjavaju o svom dosadašnjem iskustvu sa zajedničkim ulaganjima i očekuju da se takva partnerstva dalje razvijaju.
Reference
Cogman, D. (2014) Global M&A: Fewer deals, better quality. McKinsey Quarterly, June, 1-3
Dimtrijević, O., Gijić, N., Jović, B.A. (2014) Mega-mergers in the pharmaceutical industry. u: Šuhova V.G. [ur.] Aktualljnljie problemlji ekonomičeskogo razvitija, zbornik, Belgorod, vol. 1, 136-138
Dunning, J. (1992) Multinational enterprises and global economy. Boston: Addison - Wesley Publishing Company
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2010) Menadžment i strategija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet
Gijić, N., Zdravković, B., Jović-Bogdanović, A. (2014) Veliki gradovi i svetska ekonomija. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 126-139
Jović, M. (1990) Međunarodni kooperacioni marketing - koncept, pristup i oblici. Beograd: Ekonomski fakultet
Kapural, M. (2008) Razgraničenje zajedničkog pothvata kao koncentracije i kao sporazuma u pravu tržišnog natjecanja EU. Pravo i porezi, Vol. 7, 64-75
Lei, D., Slocum, J.W. (1992) Global Strategy, Competence-Building and Strategic Alliances. California Management Review, 35(1): 81-97
Matić, B., Ćenan, D. (2007) Analiza motiva za međunarodna zajednička ulaganja u Republici Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5(1), p. 17-28
Mihić, S. (2009) Menadžment u spoljnoj trgovini. Novi Sad: Prometej
Popović, N., Jaško, O., Prokić, S. (2010) Menadžment interorganizacionih odnosa: Outsourcing, strateške alijanse, merdžeri i akvizicije. Beograd: Fond Srpski ekonomski centar
Rarađenović, D. (2014) Strategije marketinga u cilju pripreme domaćih privrednih subjekata za strateško partnerstvo. Sremska Kamenica: Educons
Rinaudo, K.E., Uhlaner, R. (2014) Joint ventures on the rise. McKinsey Quarterly, November, 1-3
Sarajčić, S. (2011) Analiza različitih aspekata rizika u angažovanju stranih direktnih investicija i portfolio ulaganja. Sarajevo: DES
Sendić, R. (2010) Strategije ulaska na inostrana tržišta. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Stefanović, M. (2008) Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije. Ekonomske teme, vol. 46, br. 2, str. 131-145
Stewart, R.M. (2011) International joint ventures, a practical approach. Seattle: Davis Wright Tremaine LLP
Stojanov, D. (2000) Međunarodne finansije u globalnoj ekonomiji. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Trifković, M., Simić, M., Trivun, V., Silajdžić, V., Mahmutćehajić, F. (2009) Međunarodno poslovno pravo. Sarajevo: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1503185G
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2015.