Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 61, br. 4, str. 125-140
Povećanje konkurentnosti preduzeća investiranjem u inovacije i nove tehnologije
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bEvropski univerzitet, Fakultet za internacionalni inženjerski menadžment, Beograd
cInstitucija d.o.o., Beograd

e-adresazarkomilojevic@yahoo.com, adm.tfc@gmail.com, sv.milovanovic@institution.rs
Sažetak
Konkurentska prednost u teoriji zasnovanoj na resursima može da se postigne nižim troškovima kao i većom efikasnošću firme, diferencijacijom proizvoda. Nedostatak inovacija u MSP je povezan sa neformulisanom vizijom, slabom menadžment strukturom, nedostatkom resursa i sve većom izloženošću globalnim faktorima i konkurencijom U ovom radu su dati rezultati empirijskog istraživanja o investiranju u inovacije i nove tehnologije, koje je vršeno u Moravičkom okrugu na uzorku od 137 malih i srednjih preduzeća. Osnovni zaključak rada jeste da je investiranje u inovacije i nove tehnologije u nekim oblicima značajnije, dok je ipak još nedovoljno u odnosu na tempo uvođenja novih tehnologija i potreba globalnog tržišta.
Reference
*** (2014) Europe 2020: EU development strategy. http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm, November 11, 2014
Bešić, C., Nikolić, M., Damnjanović, A. (2010) Strategic Management. Cacak: The Faculty of Technical Sciences
Bešić, C., Sajfert, Z., Damnjanović, A. (2009) Change Management. Cacak: The Faculty of Technical Sciences
Damnjanović, A., Jovanović, M., Šljivić, S., Grozdanić, R., Jevtić, B. (2011) Innovations in electronic commerce as a competitive advantage of SMEs. u: Institutional change as a determinant of economic development of Serbia in 2011, Kragujevac: Faculty of Economics
Danilović-Grković, G., Damnjanović, A., Mlađenović, D. (2010) Institucionalna podrška preduzetničkim inovacijama. Ekonomski vidici, vol. 15, br. 4, str. 563-575
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2009) Management and Strategy. Fourth, revised and updated edition. Belgrade: Publishing Centre of the Faculty of Economics in Belgrade
Inić, B., Damnjanović, A. (2011) How to design and implement effective and efficient system of strategic control?. Ekonomske teme, 49 (4); 581-596
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2007) Principles of Marketing. Belgrade: MATE, fourth European edition
Medenica-Mitrović, D., Momirović, D., Mikša, D. (2012) Model management business Seaports Bar. Ekonomika, vol. 58, br. 2, str. 37-50
Miletić, V., Jovović, D., Miletić, S. (2013) Improvement strategy competitiveness of enterprises. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 165-171
Ratković, M., Grubić, G., Tasić, S., Damnjanović, A., Matić, R. (2011) Good Relationship with Customers as Competitiveness Advantage Factor. u: 14.TQM International Conference Management of reliability and quality ICDQM-2011, Belgrad: Research Center DQM, pp. 180-187
Samuelson, P., Nordhaus, W. (2009) Economics. Belgrade: MATE, eighteenth edition
Veljović, A., Vulović, R., Damnjanović, A. (2009) Information and Communication Technologies in Management. Cacak: The Faculty of Technical Sciences
Vulović, R., Papić, M., Damnjanović, A. (2010) Business Applications and Operating Conditions. 3rd International Conference, Technics and Informatics in Education TIO. u: Faculty of Technical Sciences University of Kragujevac, Cacak, 2010 (pp. 600-607)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1504125M
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci