Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 63, br. 3, str. 35-42
Progresivni sistem menadžmenta - pokretač razvoja i vođenja organizacije ka uspehu
High School of Academic Studies 'Dositej', Belgrade

e-adresavuk.miletic88@gmail.com, zojo30@yahoo.com, jeremicljiljana@gmail.com
Sažetak
U radu se analitičko-deskriptivnom metodom istražuje dinamizam uspeha organizacije koji nosi sa sobom opciju unapređenja poslovnih procesa, upotrebom novih načina rada i/ili poboljšanja njenih performansi. To podrazumeva da se u organizaciji, koja teži uspehu, podstiče potreba za promenama, da se zaposleni motivišu da iniciraju promene, da budu aktivni učesnici u razvoju procesa i kulture organizacije u kojoj je uspostavljen proces upravljanja promenama, kao i da se kontinuirano prati realizacija programa unapređenja. Problem se posmatra i kroz strateška iznenađenja i moguće diskontinuitete, s obzirom da se strateška kompleksnost javlja i kao razlog za postojanje i funkcionisanje sistema menadžmenta. Radi uspostavljanja uspešnog sistema menadžmenta koji pokreće razvoj organizacije ka ostvarivanju uspeha, potrebno je da njeno rukovodstvo razume aktuelne trendove poslovanja, kao i uspostavi klimu i kulturu koja motiviše ljude na svim nivoima da doprinesu ostvarenju uspeha. Kvalitetan progresivan sistem menadžmenta obuhvata više od uobičajenog uspostavljanja procesa, inicijativa za unapređenje i projekata, ili dokumentovanih procedura.
Reference
*** (2015) ISO CD 9000: Quality management systems: Requirements
*** ISO CD 9004 Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije - pristup preko menadžmenta kvalitetom. y.com https://www./search?q=benčmarking+je&oq=benčmarking&gs_l=psy-ab.1.(Accessed 25 Jun 2017)
Arsovski, S. (2006) Menadžment procesima. Kragujevac: Mašinski fakultet, Centar za kvalitet
Božilović, S., Miletić, V. (2014) IMS: Concept(s) of successful leadership organization. u: 9th International Multidisciplinary Scientific Conference ‘Eurobrand’ Zrenjanin, e-Zbornik radova, p. 35-44
Cho, H., Pucik, V. (2005) Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26(6): 555-575
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2014) Menadžment i strategija. CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Jeston, J., Nelis, J. (2008) Business Process Management. Elsevier
Jones, G.R., Hill, C.W.H. (2012) Strategic Management Essentials. Washington: South-Western-Cengage Learning, Third Edition
Lee, T. et al (1999) Integrated management systems - A Practical Approach to Transforming Organizations. New York: John Wiley & Sons
Milekić, M. (2013) Koncepti integrisanih sistema menadžmenta. Kvalitet, Beograd, br. 5-6
Miletić, S., Trajković, M. (2015) Koncept održivog poslovanja - ključni izazov razvoja organizacije. u: 11. Simpozijum savremene tehnologije i privredni razvoj, sekcija: Socijalno ekonomske implikacije novih tehnologija, Tehnološki fakultet Leskovac, e-Zbornik radova, p. 451-462
Miletić, S., Borić, S., i dr. (2016) Integration of different management systems: The requirement of successful management organization. u: 7th DQM International Conference ‘Life Cyicle Engineering and Management’, ICDQM, Jun, Prijevor, p. 361-369
Milovanov, B. (2016) Kvalitet organizacije u svetlu novih verzija standarda za sisteme menadžmenta. Kvalitet Beograd, br. 9-10
Milovanov, B. (2014) Da li najviše rukovodstvo preuzima ulogu predstavnika rukovodstva shodno novim verzijama standarda za sisteme menadžmenta?. Kvalitet Beograd, br. 1-2
Rao,, A. et Al (1996) Total Guality Management (A Cross Functional Perspective). New York: John Wiley & Sons
Simonović, Z. (2014) Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Smith, H., Fingar, P. (2007) Business process management: The third wave. Meghan-Kiffer Press
Todosijević, R. (2015) Promene u strategijskom menadžmentu izazvane inovacijama i ključnim tehnologijama. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 34, str. 127-138
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1703035M
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2017.