Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 64, br. 1, str. 1-12
Tržište proizvoda informaciono-komunikacionih tehnologija i zaštita konkurencije u Republici Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresadr.boban.stojanovic@gmail.com, mkostic@kg.ac.rs
Ključne reči: informaciono-komunikaciona tehnologija (IKT); koncentracija; politika zaštite konkurencije; saradnja između nacionalnih autoriteta za zaštitu konkurencije
Sažetak
Polazeći od toga da je značaj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) za razvoj jedne nacionalne ekonomije veoma veliki u radu je ispitivano kako ovaj sektor i stanje na pojedinačnim tržištima iz ovog sektora utiču na politiku zaštite konkurencije. Sva najznačajnija tržišta IKT sektora Srbije karakteriše visok nivo koncentracije merene Herfindal-Hiršmanovim indeksom (HHI) sa tendencijom smanjenja. U takvim okolnostima tri su pravca promene pristupa politici zaštite konkurencije i to: (1) promena ugla posmatranja i procene granica relevantnog tržišta; (2) balansiranje između dobrih i loših strana vezanih za povezivanje u sferi istraživanja i razvoja (I&R) i (3) obazriviji odnos prema patentima i licencama, kao osnovama zaštite intelektualne svojine, ali i barijerama ulaska na novo tržište. Ono što se od savremene politike zaštite konkurencije zahteva je dihotomi pogled na granice relevantnog tržišta proizvoda. Jedan usmeren na usluge jednog tržište iz IKT sektora i drugi usmeren na integralno posmatranje vezanih usluga iz IKT sektora. Takođe, od nacionalnih tela za zaštitu konkurencije se zahteva i viši nivo međusobne saradnje kroz formalizovanje protokola o razmeni informacija. U segmentu koji se tiče saradnje u sferi istraživanja i razvoja i afirmacije zaštite intelektualne svojine, kroz patente i licence zahteva se posebna obazrivost politike zaštite konkurencije, kako se ne bi narušila dobrobit pomenutih instituta, a istovremeno sprečilo nekonkurentno ponašanje.
Reference
*** (2010) Regulation on research and development agreements between undertakings operating on the same level of production or distribution chain exempted from prohibition. Official Gazette of the Republic of Serbia, 11/10 Belgrade: Republic of Serbia Official Gazette of the Republic of Serbia 51/09, Law on Protection of Competition Belgrade: Republic of Serbia
Baumol, W.J. (2002) The free-market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press
Belobaba, P.P., van Acker, J. (1994) Airline market concentration. Journal of Air Transport Management, 1(1): 5-14
Einarsson, Á. (2008) The retail sector in the Nordic countries: A description of the differences, similarities, and uniqueness in the global market. Journal of Retailing and Consumer Services, 15(6): 443-451
European Commission (1997) Commission notice on the definition of relevant market for the purposes of community competition law. Official Journal of the European Union, C 372, 09/12
Kostić, M. (2010) Protection of competition in Serbia - institutional foundations, problems and possible directions of improvement. Institutional changes as determinants of the economic development of Serbia. Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, pp. 136-150
Kostić, M., Maksimović, L., Stojanović, B. (2016) The limitations of competition in the insurance markets of Slovenia, Croatia and Serbia. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1): 395-418
Kostić, Z., Stojanović, B., Radukić, S. (2016) Measuring the Level of Competition on the Serbian Mobile Telecommunications Market. Economic Themes, 54(3): 323-343
Labus, M. (2008) Comparative analysis of relevant market - concept and application. Company economics, 56 (1-2): 48-60
Maksimović, L., Kostić, M. (2010) Models of price competition in oligopolistic market and their applicability. Economic horizons, 12 (2): 39-56
Maksimović, L., Radosavljević, G., Borisavljević, K. (2011) Concentration in the radio television program distribution market in the Republic of Serbia. Industrija, vol. 39, br. 3, str. 31-43
Schumpeter, J. (1960) Capitalism, socialism, and democracy. Belgrade: Culture
Stojanović, B., Radivojević, V. (2010) Concentration of supply: A form of market imperfection: Example of non-specialized retail trade in Niš. Company Economics, 58 (7-8): 327-338
Stojanović, B., Kostić, M. (2013) Competition policy and the impact of market structure on companies' profitability. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 5-6, str. 325-338
Vanlommel, E., de Brabander, B., Liebaers, D. (1977) Industrial Concentration in Belgium: Empirical Comparison of Alternative Seller Concentration Measures. Journal of Industrial Economics, 26(1): 1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1801001S
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0