Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 65, br. 2, str. 65-74
Održivi rast i regionalna konkurentnost privrede srbije
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresaajugoslav@yahoo.com, dusan.anicic@yahoo.com, g.kvrgic73@gmail.com
Sažetak
Zaostajanje u privrednom razvoju u odnosu na zemlje EU i zemlje regiona, izraženo naročito posle velike krize iz 2008. godine, zahteva promenu ekonomske politike zemlje kako bi se stvorile pretpostavke za dugoročni održivi razvoj i povećanje konkurentnosti u regionalnim i svetskim okvirima. Imajući u vidu dosadašnje rezultate, postoji realna opasnost da tekuća ekonomska politika stabilizuje zemlju na niskom nivou BDP-a, visokoj stopi nezaposlenosti, uz nisku cenu rada i loše radne uslove u velikom broju preduzeća, u domaćem ili stranom vlasništvu. Ovakva situacija je rezultat nepostojanja adekvatne strategije privrednog razvoja u tranzicionom periodu. U radu se potencira da nova ekonomska politika treba da bude zasnovana na podršci sektora koji najveći deo dodate vrednosti realizuju kroz internacionalizaciju poslovanja i koji ostvaruju brži rast prihoda na stranim u odnosu na domaća tržišta, kao što su IT sektor, agrobiznis, srednje tehnološki razvijene industrije.
Reference
*** (2018) Global Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Službeni glasnik RS, br. 57
Arsić, M. (2016) Dugoročne posledice ekonomskog sloma privrede Srbije tokom 90tih godina. Kvartalni monitor, Beograd, br. 44
CEVES (2018) Održivi razvoj u Srbiji: osnovni pregled. Beograd
Colin, C.T. (1992) Creating the Global Company: Successful Internationalization. New York: McGraw-Hill
Cvetanović, S., Despotović, D., Milovanović, G. (2018) Strane direktne investicije kao izvor finansiranja ekonomskog razvoja zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomika, vol. 64, br. 4, str. 17-28
Danielle, M.W., Thomas, W., Joerg, S. (2006) Doing Business Internationally; The Guide to Cross-Cultural Success. New York: McGraw-Hill
EBRD (2010) Transition report, Recovery and Reform
FREN (2018) Indeks globalne konkurentnosti 2018. Beograd
Gilroy, B.M. (1993) Networking in Multinational Enterprises: The Importance of Strategic Alliances. Columbia: University od South Carolina Press
Lissowska, M. (2014) Welfare against Growth Gains in Post-Transition Countries. What are the Consequences for Stability?. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8(2014-13): 1
Mićić, V., Savić, L. (2018) Održivi razvoj srpske prerađivačke industrije. Ekonomika, vol. 64, br. 4, str. 47-55
Milosavljević, S. (2009) Politika održivog razvoja. Niš
Narodna banka Srbije (2018) Osnovni makroekonomski indikatori. Beograd
Pokrajac, S. (2009) Održivi razvoj i ekološka ekonomija kao poslovne paradigme. Škola biznisa, 4, str. 21-30
Popovčić-Avrić, S., Vidas-Bubanja, M. (2009) Medjunarodna ekonomija. Beograd: Zavod za udžbenike
Stiglitc, J.E. (2004) The Post-Washington Consensus, The Initiative for Policy Dialogue
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1902065A
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2019.
Creative Commons License 4.0