Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1996, vol. 42, br. 1-3, str. 85-93
Naučno-tehnološka revolucija - nova tehnološka, razvojno-civilizacijska i sociološka paradigma
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Akselos, K. (1986) Marks mislilac tehnike - od otuđenja čovjeka do osvajanja svijeta. Sarajevo: Veselin Masleša
Anders, G. (1985) Zastarelost čoveka. Beograd: Nolit
Cvetanović, S.Ž. (1992) Nova tehnološka paradigma i radikalne privredne promene. Praksa - jugoslovenska revija za informatiku I AOP, Beograd, br. 9-10, str. 5
Daković, V. (1992) Antikapital. Beograd: Naučna knjiga
Damjanović, M.D., Đorđević, S.S. (1995) Izazovi modernoj upravi i upravljanju. Beograd: Timit
Dosi, G., Orsenigo, L. (1985) Order and change: An explanation on markets. SPRU Discussion Papers, br. 32, (Institutions and Technology in Industrial Dynamics)
Dragičević, A. (1984) Kritika političke ekonomije. Zagreb: Globus
Ilić, B.B. (1995) Aktuelna pitanja savremene političke ekonomije. Beograd: Savremena administracija
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Perez, C. (1983) Structural change and the assimilation of new technologies in the economic and social systems. Futures, vol. 15, br. 5, str. 357-375
Schaff, A. (1989) Kamo vodi taj put? - društvene posledice druge industrijske revolucije. Zagreb: Globus
Stojanović, R. (1989) Teorija privrednog razvoja u trećoj tehnološkoj revoluciji. Beograd: Savremena administracija
Tofler, A. (1983) Treći talas. Beograd: Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.