Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, br. 5, str. 423-431
Kreativnost u marketing komuniciranju
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Marketing komuniciranje preduzeće realizuje putem ekonomske propagande, lične prodaje, unapređenja prodaje, ekonomskog publiciteta i marketing public relations-a. Ovim oblicima komunikator 'deluje' na različite ciljne segmente kao što su potrošači, potencijalni potrošači, prodajni personal, zaposleni u preduzeću i širu javnost. Bilo koji oblik delovanja na ciljne recipijente ostvaruje se primenom koncepcije kreativnosti. Kreativnost se može posmatrati sa više aspekata (karakteristika ličnosti, proces, produkt). Primenom različitih tehnika postoji mogućnost edukacije (vaspitavanja) kreativnosti.
Reference
Fruht, M. (1975) Kreacija privredne propagande. Beograd: Savremena administracija
Fruht, M., Rakić, M., Rakić, I. (1992) Grafički dizajn - kreacija za tržište. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jewler, J.A. (1989) Creative strategy in advertising. Belmont: Wadsworth
Landau, E. (1971) Psychologie der Kreativität. München - Basel: Verlag E. Reinhardt
Moric, E., Teglassy, T. (1997) Kreativ tervezes a reklamban. Budapest: Budapesti Kozgazdasagtudomanyi Egyetem
Moricz, E. (1999) Reklampszichologia. Budapest: Budapesti Kozgazdasagtudomanyi Egyetem
Ogilvy, D. (1990) Ogilvy a reklamrol. Budapest: Park Kiado
Russell, J.T., Lane, W.R. (1990) Kleppner's advertising procedure. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Sudar, J. (1984) Promotivne aktivnosti. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Značaj kreativnosti u marketing komuniciranju
Avramović Mira

Marketing (2007)
Promocioni imidž i industrijski marketing
Jovičić Dragoljub

Marketing (1994)
Upravljanje promocijom - mogućnosti i izazovi
Salai Suzana, i dr.

prikaži sve [14]