Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, br. 5, str. 539-548
Efikasnost poslovnog odlučivanja primenom savremenih metoda obračuna troškova
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Proces odlučivanja je u strogoj zavisnosti od procesa informisanja kao pripremne faze odlučivanja. Od obima, brzine i kvaliteta prezentiranja informacija zavisi efikasnost poslovnog odlučivanja u savremenim konkurentskim uslovima poslovanja. Stoga, donošenje poslovnih odluka na bazi intuicije treba da pripada prošlosti. Na efikasnost poslovnog odlučivanja utiču i efekti mnoštva metoda obračuna troškova. Metod obračuna po standardno-varijabilnim troškovima Break-even analizom čini snažno sredstvo za planiranje i kontrolu troškova. Naime, ovaj metod omogućuje ugrađivanje unutrašnjih rezervi a što čini preduslove za racionalnije poslovanje. On je izvor značajnih pokazatelja za efikasnu ocenu i analizu odnosa troškova obima realizacije i rezultata a sagledavanjem tih odnosa stvara se osnova za tekuće poslovno odlučivanje.
Reference
Bandin, J. (1983) Uticaj metoda obračunavanja po standardnim varijabilnim troškovima na efikasnost poslovnog odlučivanja. Subotica: Ekonomski fakultet
Herbert, S.A. (1982) A vezetoi dontes tudomanya. Budapest: Statisztikai Kiado Vallalat
Kaufmann, A. (1968) The science of decision-making and introduction to praxeology. London: World University Library
Kralj, J., ur. (1971) Odnos računovodstvene i finansijske funkcije u radnoj organizaciji - zbornik radova. Beograd
Kun, L. (1973) Operaciona istraživanja u marketingu. Skopje: Ekonomski fakultet
Martino, R.L. (1969) Management information systems. Wayne, PA: Management Develpoment Institute
Samuels, J.M., Wilkes, F.M., Brayshaw, R.E. (1999) Financial management and decision making. London, itd: International Thomson Business Press
Sinđić, M. (1976) Informacija i akcija. u: Simpozijum SRR Srbije, Zlatibor, zbornik radova, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Stanojević, T. (1978) Računovodstvene informacije kao osnov funkcionisanja organizacija udruženog rada. Beograd: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.