Akcije

Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, br. 6, str. 467-473
Kontni okvir kao organizacioni instrument obračuna uspeha poslovanja organizacionih jedinica preduzeća
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Ostvarenje optimalnog finansijskog rezultata preduzeća, uz težnju stalne konkurentske sposobnosti preduzeća uz uvažavanje privređivanja u uslovima tržišne ekonomije, ukazuje na potrebu pažljivog praćenja i analiziranja kvaliteta poslovanja iz sfere interne ekonomije. Nameće se potreba okretanja ka organizacionim jedinicama - troškovnim centrima kao osnovnim organizacionim ćelijama preduzeća i ekonomiji poslovanja istih, kako bi se kroz niže troškove i veću ekonomičnost poslovanja ostvario veći finansijski rezultat delova preduzeća i celine preduzeća. To ukazuje na značaj praćenja i kontrole troškova po užim organizacionim delovima preduzeća - troškovnim centrima. U tom pogledu ističe se kontni okvir sa razrađenim analitičkim računima kao jedan od osnovnih organizacionih instrumenata organizacije obračuna troškova i rezultata poslovanja po organizacionim jedinicama preduzeća.
Reference
*** (1997) Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge i druga pravna lica. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br 6
Jablan-Stefanović, R.V. (1989) Principi ustrojstva kontnih planova. Beograd: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Srbije
Mijatović, O. (1999) Organizacija računovodstvene i finansijske funkcije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Popović, B.J. (1989) Sistem obračuna po organizacionim jedinicama kao internim područjima odgovornosti. u: Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, 1989, Partizanske Vode
Ristanić, M., ur. (1998) Računovodstvena načela, Jugoslovenski računovodstveni standardi, Kodeks profesionalne etike računovođa. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.