Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, br. 12, str. 85-98
Svetska trgovinska organizacija i kulturne (ne)jednakosti
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Osnivanjem STO i njenim stupanjem na snagu 1. januara 1995. godine pravila multilateralnog trgovinskog sistema su proširena i na usluge i intelektualnu svojinu, sa snažnim uticajem na sektor kulture zemalja članica. Jedan od osnovnih ciljeva STO je liberalizacija međunarodne razmene, odnosno postepeno ukidanje barijera, koje može ugroziti kulturni diverzitet i dovesti do stvaranja mono-kulture. Otuda su sve prisutniji zahtevi da se kulturna dobra ne tretiraju kao ostali proizvodi i usluge i da budu izuzeti od pravila STO.
Reference
Barlow, M. (2001) The global monoculture: 'Free trade' versus culture and democracy. Autumn: Earth Island Journal
Deen, T. (1999) Globalisation threatens Third World cultures. InterPress Service, July 12
Jameison, B. (2001) Trade liberalization: Culture, identity and social cohesion. Department of Canadian Heritage
Josifidis, K.L., Prekajac, Z.V. (2001) Globalizacija i nacionalna ekonomija - ugrožena suverenost ili koegzistencija. u: Vukotić Veselin N. i dr. [ur.] Globalizacija i tranzicija, naučni skup, maj, Zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Koehler, B. (2002) Alternatives to economic globalization: A better world is possible. IFC, November
Lieber, R.J., Wiesberg, R.E. (2002) Globalization, culture, and identities in crisis. International Journal of Politics, Culture and Society, Vo. 16.No. 2, Winter, str. 273-296
Prekajac, Z.V. (2000) Svetska trgovinska organizacija - regulacija usluga i novih oblasti. Subotica: Ekonomski fakultet
Seabrook, J. (2004) Localizing cultures. Korea Herald, January 13
Stiglitz, J.E. (2002) Globalization and its discontents. New York, itd: Norton
Stiglitz, J.E. (2003) Ethics, market and government failure, and globalization
Tardif, J. (2002) Intercultural dialogues and cultural security. Planet Agora, September
UN Development Programme (1999) Toward a globalization with a more human face. u: Human Development Report
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Privredna izgradnja (2005)
Ekonomski aspekti globalizacije
Beker Emilija

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Proces globalizacije i liberalizacija međunarodne razmene - uzrok ili posledica
Prekajac Zora V.

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Neke metodološke dileme u uporednom poreskom pravu
Popović Dejan, i dr.

prikaži sve [35]