Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, br. 18, str. 175-179
Uticaj masovne kulture na ponašanje potrošača
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Ponašanje potrošača u okruženju determinisano je brojnom faktorima. Jedan od najznačajnijih faktora predstavlja kultura, a u okviru nje masovna kultura. Potrošački novi standardi života, vrednosti, preferencije i ponašanje uopšte rezultat je uticaja masovne kulture.
Reference
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1995) Consumer behavior. Chicago, itd: Dryden Press
Kovač-Žnideršić, R., Marić, D. (2007) Društvene determinante ponašanja potrošača. Subotica: Ekonomski fakultet
Maričić, B.R. (2002) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Tofler, A. (1997) Šok budućnosti. Beograd: Grmeč
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Uticaj društvenog statusa na ponašanje potrošača
Kovač-Žnideršić Ružica

Anali Ekon fak Subotica (2004)
Kroskulturna analiza ponašanja potrošača
Kovač-Žnideršič Ružica

Anali Ekon fak Subotica (2008)
Determinante zadovoljstva potrosača
Kovač-Žnideršić Ružica, i dr.

prikaži sve [111]