Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 19, str. 85-95
Upravljanje rastom i razvojem malih preduzeća
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: rast; razvoj; mala preduzeća; upravljanje
Sažetak
Interes za sektor malih preduzeća proizilazi iz njegovog kapaciteta da stvori i poveća zaposlenost na lokalnim nivoima. Nakon dugogodišnjih programa i inicijativa stvaranja zaposlenosti, dugih skoro dve decenije, kreatori ekonomske politike su uveliko postali svesni ekonomskih i društvenih ograničenja inicijativa u sektoru malih preduzeća. Dosledno tome, u skorije vreme prisutna je solidna smena interesa i naglasak u sektoru malih preduzeća što se tiče usmeravanja podrške na one orjentisane rastu. Ova promena je bila očigledna u kreiranju podsticajne politike i primeni podrške malim preduzećima. Usvojeni je stav da ukoliko su izvori podrške malim preduzećima ograničeni, kao što je čest slučaj, onda je jedini način da se maksimiziraju rezultati pomenutog sektora taj da se raspoloživi resursi usmeravaju ka malim preduzećima koja zadovoljavaju kriterijume kao što su demonstracija rasta i potencijal stvaranja zaposlenosti.
Reference
Adižes, I. (1988) Corporate life cycles: How and why corporations grow and die and what to do about it. New Jersey: Eanglewood, Prentice Hall
Almus, M. Nerlinger, growth of new tehnology: Based firms: Which factor matter?. Small Business Economics, 13
Barringer, B.R., Ireland, D.R. (2006) Entrepreneurship - successfully laundching new ventures. Upper Saddle River, NJ: Pearson education
Daglas, S.P., Krejg, S. (1997) Globalna marketing strategija. Beograd: Grmeč
Đorđević, B. (2003) Menadžment. Priština: Ekonomski fakultet
Morrison, A., Breen, J., Shameem, A. (2003) Journal of Small Business Management, No-4
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Uloga konflikata u realizaciji strategije preduzeća
Boljević Agneš

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Kriza kao faktor organizacionih promena
Boljević Agneš

Zb Tehnol fak Leskovac (2007)
Informaciona tehnologija u funkciji strategijskog menadžmenta
Trajković Miodrag, i dr.

prikaži sve [79]