Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 20, str. 157-165
Uloga menadžmenta u kreiranju kvaliteta finansijskih izveštaja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Kvalitet finansijskih izveštaja predstavlja složenu kategoriju koja je prvenstveno pod uticajem mišljenja korisnika finansijskih izveštaja, tj. njegovo poimanje isključivo zavisi od ljudskog (subjektivnog) faktora. Na kvalitet finansijskih izveštaja utiče mnoštvo faktora, a kao predmet ovog napisa, akcenat je stavljen na menadžment poslovnog subjekta, kao osnovnom nosiocu zakonske odgovornosti za istinito i objektivno prikazivanje finansijske pozicije, rezultata poslovanja i promena u finansijskoj poziciji poslovnog subjekta o kom se izveštava. Menadžerima je povereno da efikasno upravljaju ukupnim sredstvima kojima raspolaže poslovni subjekt. Oni snose odgovornost kako za njihovu upotrebu, tako i za ostvarene rezultate, a u finansijskim izveštajima je prikazano kako menadžeri ispunjavaju poverenu im odgovornost. Na ovaj način informacije iz finansijskih izveštaja mogu imati direktne ekonomske posledice kako na menadžere, tako i na dalji tok poslovanja. Menadžeri su svesni ovih posledica, pa prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja mogu uticati na krajnju sliku koju će finansijski izveštaji pružiti korisnicima. Upravo ovde se krije potencijalni sukob interesa: ciljevi menadžmenta mogu biti u sukobu sa ciljevima finansijskog izveštavanja, pa je moguće da će menadžeri doći u iskušenje da utiču na finansijske izveštaje.
Reference
*** (2008) Zakon o računovodstvu i reviziji. http //www.parlament.sr.gov.yu, datum dostupnosti: 22/10
*** (2008) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja. http//www.mfin.sr.gov.yu (datum dostupnosti: 10/09
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Dmitrović-Šaponja, L., Milutinović, S. (2004) Informacioni zahtevi korisnika računovodstvenih informacija u savremenim uslovima privređivanja. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 11, str. 125-137
Dmitrović-Šaponja, L., Rakovački-Tubić, S. (2005) Značaj računovodstva za menadžere u 21. veku - veku Nove Ekonomije. u: Kongres Saveza računovođa i revizora R.Srpske (IX), Banja Vrućica, Republika Srpska
Dmitrović-Šaponja, L., Milutinović, S., Šijan, G. (2006) Kvalitativne karakteristike finansijskih izveštaja. u: Internacionalni simpozijum SymOrg (X), Izazovi evropskih integracija, Zlatibor, Beograd: FON
Dmitrović-Šaponja, L. (2007) Izazovi računovodstva u novom korporativnom okruženju. u: Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (XI), Mjesto i uloga računovodstva, revizije i finansija u novom korporativnom okruženju, Banja Vrućica, Republika Srpska, Zbornik radova
Kieso, D.E., Weygandt, J., Warfield, T. (2004) Intermediate accounting. New York, itd: Wiley, Eleventh edition
Malinić, S. (2005) Računovodstvena profesija u funkciji poboljšanja kvaliteta finansijskog izveštavanja. Računovodstvo, vol. 49, br. 10, str. 32-41
Malinić, S.D. (2006) Karakteristike i kontrola kvaliteta finansijskog izveštavanja. u: Festival kvaliteta, Konferencija o kvalitetu, (33), 10-12 maj, Kragujevac, str. A-310 do A- 315
Miller, P.B.W. (2002) Quality financial reporting. Journal of Accountancy, American Institute of CPAs, Durham USA, Volume 193, Number 4
Petrović, N. (2006) Uloga finansijskog izvještavanja u sistemu korporativnog upravljanja. u: Jubilarni kongres Harmonizacija regulatornog okvira u oblasti računovodstva, revizije i finansija - Put u evropske integracije (X), Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, Zbornik
Soffer, L., Soffer, R. (2003) Financial statement analysis: A valuation approach. New Jersey, USA: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Finansijsko izveštavanje u novoj ekonomiji
Dmitrović-Šaponja Ljiljana

Anali Ekon fak Subotica (2005)
Zašto je potrebna revizorska verifikacija finansijskih izveštaja?
Jakšić Dejan, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Uloga i sadržina revizorskog izveštaja
Jakšić Dejan, i dr.

prikaži sve [32]