Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 22, str. 215-225
MRS 2 - zalihe, kao ishodište računovodstvene politike vrednovanja zaliha gotovih proizvoda
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresagajiclj@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: vrednovanje zaliha; računovodstvene politike; etički kodeks profesionalnih računovođa
Sažetak
Tendencije razvoja privrednog života zahtevaju od računovodstvene funkcije adekvatno praćenje poslovnih zbivanja i po tom osnovu blagovremeno i kvalitetno finansijsko izveštavanje. U tom pogledu računovodstvo predstavlja jedan od značajnih izvora podataka i po tom osnovu generiranja informacija. To podrazumeva izradu kvalitetnih i pouzdanih finansijskih izveštaja usmerenih u pravcu zadovoljavanja informativnih potreba eksternih i internih interesenata, pri čemu se ističe značaj adekvatnog i pravilnog vrednovanja zaliha. Od profesionalnih računovođa se očekuje da informacije pripreme pravedno i pošteno, u skladu sa relevantnim profesionalnim standardima i etičkim kodeksom profesionalnih računovođa.
Reference
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, 46
*** (2007) IFAK-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe. Beograd: SRRS
*** (2006-2009) Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Službeni glasnik RS, 114/2006, 119/2008 i 9/2009
Čanak, J. (1999) Bilans stanja preduzeća i zadruga za 1999. Račun
Gajić, L. (2007) Upravljačko računovodstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Gry, S.J., Needles, B.E.Jr. (2001) Financial accounting: A global approach. Banja Luka: SRRS Republike Srpske, prevod
SRRS (2008) Praktična primena MSFI u Republici Srbiji. Beograd
Todorović, Z., Čanak, J. (2004) Računovodstvene p [4] olitike kao ishodište finansijskog izveštavanja. u: Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, Zlatibor
Žager, K., Žager, L. (2005) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.

Povezani članci