Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 23, str. 163-174
Baze podataka potrošača kao element informacione osnove direktnog marketinga
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresafabian@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Zahvaljujući tehnološkom progresu, pojavi uslužne konkurencije kao i promenama na strani potrošača, kraj dvadesetog veka obeležile su suštinske promene kako u poslovnoj filozofiji tako i u poslovnim strategijama većine preduzeća. Direktni marketing predstavlja jedno od najdinamičnijih područja marketinga, koje je tokom svog razvoja, pod uticajem tehnoloških i informatičkih promena, menjalo i tehnike i oruđa svoga delovanja. O direktnom marketingu je reč kada se podaci o potrošačima pribave i smeste u bazu podataka, što u krajnjoj liniji, rezultira u razumevanju individualnih potreba i zahteva potrošača. Termin baza podataka se u poslovnom svetu koristi kako bi se označilo pribavljanje i raspolaganje određenim podacima i informacijama. Sa aspekta marketinga, reč je o vrednim informacijama i s tim u vezi baze podataka sadrže informacije o stvarnim i potencijalnim potrošačima koje su pribavljene po raznim osnovama u dužem vremenskom periodu. Teorijska saznanja u ovom radu biće potkrepljena rezultatima do kojih se došlo ad hoc istraživanjem sprovedenim za vreme trajanja III Međunarodnog i regionalnog sajma privrede u Subotici.
Reference
Dvorski, S., Vranešević, T., Dobrinić, D. (2004) Suvremene tendencije u razvitku marketinga-osvrt na direktni marketing. Ekonomski pregled, 7-8, 633-638
Fabian, K. (2009) Informaciona osnova direktnog marketinga. Subotica: Ekonomski fakultet, diplomski-master rad
Hanić, H. (2004) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data Status
Jovović, S. (2007) Direktni marketing i tržišno komuniciranje. Marketing, vol. 38, br. 1-2, str. 55-62
Kesić, T. (2003) Integrirana marketinška komunikacija - oglašavanje, unapređenje prodaje, Internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja. Zagreb: Opinio
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Maričić, B.R. (2008) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Salai, S., Končar, J. (2007) Direktni marketing. Subotica: Ekonomski fakultet
Soldić-Aleksić, J., Krasavac-Chroneos, B. (2008) Savremeni aspekti primene IT u upravljanju odnosom sa kupcima. Marketing, vol. 39, br. 4, str. 125-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2009)
Etička pitanja u direktnom marketingu
Đurković Tijana

Anali Ekon fak Subotica (2012)
'Marketing sa dozvolom' u funkciji prevazilaženja ekonomske krize
Mesaroš Ines, i dr.

Turističko poslovanje (2015)
Etički stavovi potrošača u odnosu na motiv delovanja turističkih agencija
Jevtić Jelena, i dr.

prikaži sve [164]