Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 26, str. 131-141
Primena kolaborativnog modela optimizacije zaliha u maloprodajnim objektima
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresavgoran@ef.uns.ac.rs, milicevic.nikola@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: kolaborativni model; optimizacija zaliha; troškovi držanja; troškovi nestanka zaliha; sistem merenja; sistem naručivanja
Sažetak
U promenljivim tržišnim uslovima, koje karakterišu rastuća konkurentnost na strani ponude i sve zahtevniji kupci na strani tražnje, opstanak i razvoj maloprodajnih preduzeća zavise od primene inovativnih poslovnih sistema i modela. Korišćenje savremenih informacionih tehnologija i bliska saradnja između poslovnih partnera su ključni za njihovu uspešnu implementaciju. Veliki maloprodajni lanci sve više uspostavljaju dugoročne odnose sa svojim dobavljačima, zasnovane na interaktivnosti i standardizaciji informacionih tokova. Jedan od problema u maloprodaji, koji negativno utiče na poslovanje ne samo maloprodavca, već i proizvođača, odnosi se na nestanak zaliha u maloprodajnim objektima. Cilj ovog rada je da ukaže na negativne efekte nestanka zaliha i da predstavi inovativni poslovni model, čijom primenom se optimizira dostupnost proizvoda na prodajnim policama.
Reference
*** (2003) Measurement: Innovative approaches to measuring stockouts. ECR France
Berger, R. (2003) Optimal shelf availability. ECR Europe
Chopra, S., Meindl, P. (2004) Supply chain management: Strategy, planning, and operation. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Councle of supply chain management professionals (2010) US logistics costs. 20. 06. 2011. www.dcvelocity.com/articles/20110615_sol_us_logistics_costs
ECR Europe (2003) Increasing shopper satisfaction at the moment of truth. Euro Commerce
Harrison, A., van Hoek, R. (2008) Logistics management and strategy. Harlow: Prentice Hall Financial Times
Helm, R., Hegenbart, T. (2011) Costumer reactions to real out-of-stocks. University of Regensburg, Working Papers in Business
Lovreta, S. (2008) Strategija i politika razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Ekonomski fakultet
Rem Associates (2002) Methodology of calculating inventory carrying costs. New Jersey, Princeton
Roca, B. (2004) Marketing logistika. Bački Petrovac: Kultura
Veljković, S. (2006) Marketing usluga. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Will, M. (2007) Osnovi korporativnih finansija. McGraw-Hill/Irwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci