Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 27, str. 13-29
Perspektive uvođenja robnih fjučersa na finansijsko tržište Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
c'DVOR', Novi Sad

e-adresabirovljevj@ef.uns.ac.rs, dajana_vindzanovic@yahoo.com, radakovic.milan@yahoo.com
Ključne reči: robni fjučersi; finansijsko tržište
Sažetak
Robni fjučersi su kreirani polovinom XIX veka na robnoj berzi u Čikagu kao standardizovani terminski ugovori na poljoprivredne proizvode. Robni fjučersi imaju tri ključne funkcije: akumulacija sredstava za primarnu proizvodnju, povećanje profitabilnosti investicije i očuvanje vrednosti kapitala, tj. minimiziranje cenovnog rizika. Pored toga, robni fjučersi imaju brojne prednosti kao što su likvidnost, leveridž, niži transakcioni troškovi, potencijal velike zarade kroz špekulaciju, sigurnost kroz sistem depozitnog računa i klirinške kuće, efikasnost trgovanja, transparentnost i finansijski integritet, koje utiču na rast obima trgovanja i razvoj fjučers i spot tržišta. Cilj rada je da se predstave sve značajne karakteristike, prednosti i opasnosti fjučersa i ukaže na pretpostavke i značaj uvođenja robnih fjučersa na finansijsko tržište Srbije po uzoru na Minneapolis Grain Exchange i druge razvijene svetske robne berze.
Reference
Birovljev, J., Tomić, R. (2009) Menadžment u agrobiznisu. Subotica: Ekonomski fakultet
–CFA Institute (2005) Fixed income, derivatives, alternative investments and portfolio management. u: CFA Program Curriculum, Boston: Pearson, Volume IV
Ćirović, Z. (2003) Finansijski derivati. Beograd: Ekonomski institut
Dugalić, V., Štimac, M. (2007) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Eremić, M.B. (2004) Razvoj i aktuelna struktura globalnog tržišta derivata. Finansije, vol. 59, br. 1-6, str. 5-54
Kovačević, R. (1997) Fjučersi, opcije i terminski poslovi. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2005) Finansijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate
Saunders, A., Cornett, M. M. (2006) Financijska tržišta i institucije - moderno viđenje. Zagreb: Masmedia
Šoškić, D.B., Živković, B. (2006) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Vindžanović, D., Jovin, S. (2011) Futures in function of risk management and financial market development. u: Skup Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima, Brčko: Ekonomski fakultet
Vindžanović, D., Momčilović, M. (2011) Savremeni trendovi i inovacije na finansijskim tržištima. u: Skup Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji - implikacije za Srbiju, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Vindžanović, D., Momčilović, M., Vlaović, B.S. (2011) Futures in function of the risk management. u: Skup International symposium EMC2011: Engineering management and competitiveness, Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Vunjak, N.M., Kovačević, L.D. (2009) Finansijska tržišta i berze. Subotica: Ekonomski fakultet
Zakić, Z., Stojanović, Ž. (2008) Ekonomika agrara. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Revizor (2010)
Finansijska arhitektura osiguravajućih kompanija
Anufrijev Ana D.

Bankarstvo (2012)
Relevantni aspekti ulaganja u hartije od vrijednosti
Ognjanović Vuk

Posl ekon (2012)
Instrumenti tržišta novca
Kokanović Danijel M.

prikaži sve [45]