Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 29, str. 353-367
Razvoj tehnologije korporativnog menadžmenta u uslovima intenzivnih promena u okruženju
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresabolesu@ef.uns.ac.rs, marics@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: upravljačke tehnologije; korporativno upravljanje; vlasništvo; promene; razvoj; okruženje
Sažetak
Sve intenzivnije i brojnije promene u okruženju zahtevaju stalno inoviranje i osavremenjavanje metoda menadžmenta, kao osnove na kojoj se gradi opstanak i razvoj poslovnog sistema. Menadžment kompanije u prilici je da stalno inovira svoje unutrašnje mehanizme, putem kojih ostvaruje prilagođavanje i strateško vođenje poslovanja ka postavljenim ciljevima, čime se obezbeđuje funkcionisanje i razvoj kompanije u stalno izmenjenim uslovima. Razume se da je bitan preduslov uspešnom funkcionisanju i razvoju kompanije stalno inoviranje i uvećavanje znanja i veština kadrova na svim nivoima upravljanja i ostvarivanja poslovnih aktivnosti. Zato se sa sigurnošću može istaći teza da je nivo erudicije i spoznaja širokog spektra znanja osnova na kojoj se gradi sadržina korporativnog menadžmenta. Tu se pre svega misli na temeljna znanja iz ekonomije i upravljanja korporacijama, uvođenje i primena savremenih tehnoloških rešenja za upravljanje kompanijama, znanje odabira, motivacije i kontrole ljudskih resursa, kao i mnogih drugih koji se odnose na strategiju marketinga, prava, donošenja odluka, pri čemu se poseban akcenat daje na savremene metode donošenja strateških odluka. Posebno područje jeste planiranje i realizacija finansijskog menadžmenta, kojima se obezbeđuje pokretanje i efikasna upotreba resursa, s ciljem optimalizacije pojedinačnih i ukupnog rezultata. Kako se radi o mnoštvu aktivnosti i učesnika podrazumeva se sticanje navika biznis komuniciranja i upravljanja konfliktima, kao sastavnim elementom složenih dinamičkih struktura.
Reference
Barclay, M.J., Holderness, C.G. (1989) Private benefits from control of public corporations. Journal of Financial Economics, 25(2): 371-395
Becht, M., Bolton, P., Röell, A. (2005) Corporate Governance and Control. u: ECGI Working Paper Series in Finance, European Corporate Governance Institute
Centar za liberalno-demokratske studije (2008) Korporativno upravljanje: pet godina kasnije - stanje u Srbiji
CIPE - Center for International Private Enterpise (2002) Instituting corporate governance in developing, emerging and transitional economies: A handbook
Claessens, S., Simeon, D. (1999) Ownership Concentration and Corporate Performance in the Czech Republic. Journal of Comparative Economics, 27(3): 498-513
Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P.H., Lang, L.H.P. (2002) Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. Journal of Finance, 57(6): 2741-2771
Deakin, S.F., Hobbs, R., Konzelmann, S.J., Wilkinson, F. (2001) Partnership, Ownership and Control: The Impact of Corporate Governance on Employment Relations
Demsetz, H., Lehn, K. (1985) The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences. Journal of Political Economy, 93(6): 1155
Earle, J.S., Kucsera, C., Telegdy, A. (2005) Ownership Concentration and Corporate Performance on the Budapest Stock Exchange: do too many cooks spoil the goulash?. Corporate Governance, 13(2): 254-264
Florence, S.P., Berle, A.A., Means, G.C., Pederson, V.J. (1935) The Modern Corporation and Private Property. Economic Journal, 45(179): 525
Holderness, C.G. (2003) A Survey of Blockholders and Corporate Control. FRBNYEconomic Policy Review, 9(1), 51-64
Holderness, C.G., Sheehan, D.P. (1988) The role of majority shareholders in publicly held corporations. Journal of Financial Economics, 20: 317-346
Hovey, M., Li, L., Naughton, T. (2003) The Relationship Between Valuation and Ownership of Listed Firms in China. Corporate Governance, 11(2): 112-122
la Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. (1999) Corporate Ownership Around the World. Journal of Finance, 54(2): 471-517
Labus, M. (2007) Korporativni sektor u Srbiji - narodni kapitalizam ili tajkunizacija. Beograd: Pravni fakultet
Labus, M. (2006) Osnovi ekonomije. Beograd: Pravni fakultet, Centar za publikacije
McConnell, J.J., Servaes, H. (1990) Additional evidence on equity ownership and corporate value. Journal of Financial Economics, 27(2): 595-612
Prowse, S.D. (1992) The Structure of Corporate Ownership in Japan. Journal of Finance, 47(3): 1121-1140
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1986) Large Shareholders and Corporate Control. Journal of Political Economy, 94(3): 461
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997) A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52(2): 737-783
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.