Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 30, str. 207-223
Pretpostavke za razvoj franšizinga u Srbiji
'Soko Štark', Beograd

e-adresaalija.jasarevic@stark.rs
Sažetak
U radu ćemo sagledati dosadašnji razvoj franšizinga u Srbiji, kao poslovnog kocepta koji se pokazao uspešnim u svetu, kao i neophodne pretpostavke za razvoj franšizinga u Srbiji sa posebnim osvrtom na razvoj franšizinga u preduzeću 'Soko Štark' Beograd. Kompanija 'Soko Štark' iz Beograda jedna je od najvećih konditorskih industrija u regionu i više od 90 godina lider na domaćem tržištu. Imajući u vidu činjenicu da se Franšizing kao koncept poslovanja u zadnjoj deceniji snažno razvija na sva svetska tržišta, menadžment Soko Štark-a razmatra prednosti i nedostatke ovakvog poslovnog koncepta i preduzima sve neophodne aktivnosti i mere kako bi što pre izašlo sa novom strategijom razvoja, pre svega razvoja svoje maloprodajne mreže putem franšize. Preduzeće je svojim načinom poslovanja pokazalo uspešan koncep dosadašnjeg nastupa. U bliskoj budućnosti planira da proširi i uveća franšizni sistem. Zato očekujemo, da bi smo mogli lako proširiti svoj franšizni sistem kako unutar svojih granica, tako i na ostalim tržištima teritorije bivših republika.
Reference
Alpeza, M., Erceg, A. (2006) Franšiza - 20 najtraženijih odgovora. Osijek: Centar za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek
Baillieu, D. (2001) Franchising: Fact, fraud & fallacy. London: Streetwise
Begetić, R. (2003) Upravljanje procesima razmjene proizvoda i usluga. Tuzla: Ekonomski institut
Cerović, B. (2009) Srbija u tranziciji i - krizi. u: Božidar Cerović, Miladin Kovačević [ur.] Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza, Beograd: Ekonomski fakultet, 11-29
Čerović, S., Čerović, M. (2005) Integracioni procesi turističkih preduzeća. Ekonomske teme, vol. 43, br. 2, str. 301-312
Ćuzović, S. (2006) Poučna iskustva naših poslovnih sistema u razvoju franšizinga. u: Menadžment nabavke, Niš: Ekonomski fakultet
Dobre, R. (2006) Poduzetništvo. Zadar: Sveučilište u Zadru
Draškić, M. (1983) Ugovor o franšizingu. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za pravna i politikološka istraživanja
Harold, B. (1969) Franchising: Trap for the trusting. Boston, Appendix A
Jašarević, A. (2011) Franšizing u Srbiji kao poslovni koncept razvoja preduzetništva. Novi Pazar, doktorska disertacija
Lovrić,, i dr. (2003) Vodič kroz poduzetništvo. Zagreb: Hrvatska udruga za franšize i partnerstva
Mašić, B. (2001) Menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Mendelsohn, M. (1995) Franchising in Europe. London: Cassell
Rakić, B. (2002) Marketing. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2013)
Mogućnost razvoja kompanije 'Soko Štark' putem franšizinga
Jašarević Alija

Ekonomski izazovi (2014)
Problemi i razvoj franšizinga u Srbiji
Jašarević Alija

Ekonomika poljoprivrede (2013)
Franšizing kao poslovni koncept - šansa za mnoge u Srbiji
Jašarević Alija, i dr.

prikaži sve [31]