Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, br. 38, str. 23-35
Primena analize obavijenosti podataka u komparaciji efikasnosti sistema visokog obrazovanja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: analiza obavijenosti podataka (DEA); analiza efikasnosti; sistem visokog obrazovanja
Sažetak
Cilj rada jeste primena analize obavijenosti podataka (DEA) u komparaciji efikasnosti sistema visokog obrazovanja evropskih zemalja. DEA je tehnika matematičkog programiranja koja se koristi za analizu i komparaciju efikasnosti različitih entiteta. Pogodna je za probleme koje karakterišu različit broj i priroda inputa i autputa. Inputi modela predstavljeni su pomoću pet varijabli: procenat bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za istraživanje i razvoj, procenat bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje, broj zaposlenih u sistemu visokog obrazovanja, broj upisanih studenata i broj istraživača. Autputi su prikazani pomoću tri varijable: broj publikacija, broj diplomiranih studenata i broj odbranjenih doktorskih disertacija. Rezultati pokazuju da je relativna efikasnost sistema visokog obrazovanja u većini evropskih zemalja na iz uzetno visokom nivou, što dovodi do zaključka da je ostvareno adekvatno upravljanje ograničenim resursima u ovoj oblasti. Kod određenih zemalja postoji odstupanje od optimuma, te su u tom slučaju analizirane mogućnosti unapređenja efikasnosti ovih zemalja.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka