Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 57, br. 45, str. 149-160
Finansijska malverzacija kao faktor destabilizacije realnog finansijskog izveštavanja
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bEPS - Electric Power Industry of Serbia, Lazarevac
cSremska Mitrovica

e-adresapavle.parnicki@educons.edu.rs, danojka81@gmail.com, jelenabranislav@mts.rs
Sažetak
Tekstom naučnog istraživanja iz naslova ukazali smo na prirodnu korelaciju između fenomena preduzimanja manipulativnih radnji na finansijsko - računovodstvenim izveštajima od strane korporacija, u okolnostima intenziviranja, akceleracije, kao i multiplikacije fiskalnog pritiska od strane predstavnika menadžment establišmenta, na makroekonomskom nivou. Takođe, eksplikacijama odnosno naučnim konkluzijama ukazali smo i na destabilizirajuće momente konsekventnog implementiranja principa korporativnog upravljanja, upravo, u okolnostima de facto, pribegavanja upotrebi heterogenih tehnika finansijskih malverzacija od strane korporacija, odnosno mikroekonomskih subjekata, kao i od strane individualnih domaćinstava, jer se ona, u etimološkom smislu, takođe prihvataju kao mikroekonomski subjekti. Simultano, tehnikom optičko-laserskog navođenja, označili smo ekonomske barijere, a u konstelaciji predmetne problematike, bez tendencioznog upiranja prstom na pojedince. Isključivo, tehnikom kritikovanja kontaminiranog stanja, izvršena je detekcija neuralgičnih tačaka inhibiranja optimalnih tokova ekonomije, analizirano kroz prizmu potrebe respekta principa korporativnog upravljanja.
Reference
Albrecht, S., Albrecht, C., Zimbelman, M. (2009) Fraud Examination and Prevention. Ohio: Thomson-Soult-Western
Andrić, M., Vuković, B. (2016) Revizija javnog sektora. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet u Subotici
Chimonaki, C. (2021) Theoretical Analysis of Creative Accounting: Fraud in Financial Statements. u: Machine Learning Applications for Accounting Detection and Fraud Detection, IGI Global
Cvetković, D., Petković, A. (2017) Kreativno računovodstvo - od upotrebe do zloupotrebe. Ekonomski vidici, vol. 22, br. 4, str. 307-321
Doğan, M. (2020) Institutional ownership and firm value: A study on BIST manufacturing index. Ekonomika, vol. 66, br. 4, str. 29-46
Ehioghiren, E.E., Atu, O.O.K. (2016) Forensic Accounting and Fraud Management: Evidence from Nigeria. Igbinedion University Journal of Accounting, 2(8): 245-308
Golden, T., Skalak, S., Clayton, M. (2012) A Guide to Forensic Accounting Investigation. USA: John Wiley & Sons
Irvin, N.G. (2014) CIA Review, Gleim Publications, Part II, Conducting the Internal Audit Engagement. 11 th edition
Jones, M. (2011) Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals. UK: John Wiley & Sons
Malinić, D. (2009) Cash-flow kao instrument otkrivanja poslovno-finansijskog rizika, SRRS. u: XL Simpozijum. '40 godina Računovodstva i Poslovnih finansija - dometi i perspective', Zbornik radova, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Musah, A., Ocansei, F., Akomeah, E. (2018) Financial Abuse and the Risk of Financial Abuse By NGOs in Ghana: A Donor's Perspective. Academic Journal of Economic Studies, 4(3): 146-153
Okoye, E., Ndah, E.N. (2019) Forensic Accounting and Fraud Prevention in Manufacturing Companies in Nigeria. International Journal of Innovative Finance and Economics Research, 7(1): 107-116
Petković, A. (2010) Kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Novi Sad: Forenzička revizija
Petković, M., Krstić, B., Rađenović, T. (2020) Accounting -based valuation methods of intangible assets: Theorethical overview. Ekonomika, vol. 66, br. 1, str. 1-12
Savić, B. (2016) Uloga i značaj računovodstvene fleksibilnosti za upravljanje odnosima s investitorima. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 35, str. 109-128
Schilit, M.H., Perler, J. (2010) Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraund in Financial Reports. New York: McGraw-Hill, Third edition
Vlaović-Begović, S., Tomašević, S. (2016) Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, br. 1, str. 89-101
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub2145149P
primljen: 22.03.2021.
prihvaćen: 12.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2021.
Creative Commons License 4.0