Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 37, br. 1, str. 9-25
Zaštita mentalnog zdravlja u Srbiji - izazovi i rešenja
Nacionalna komisija za mentalno zdravlje, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd

e-adresadusica.lecictosevski@eunet.yu
Ključne reči: zaštita mentalnog zdravlja; rad službi; zaštita u zajednici; trauma; politika; destigmatizacija
Sažetak
Godine stresa u našoj zemlji i u celom regionu dovele su u poslednjih nekoliko godina do porasta broja mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja od 13,5%, tako da se oni sada nalaze na drugom mestu problema javnog zdravstva (posle cerebrovaskularnih bolesti). Ukupan morbiditet i mortalitet su u porastu. Intenzivan akutni i hronični stres, kao i akumulirana trauma, prouzrokovali su značajne psihološke posledice, naročito kod ranjivih osoba. Zbog dugotrajne teške situacije, sistem zdravstvene zaštite se suočava sa specifičnim izazovima. Reforma zaštite mentalnog zdravlja je započela, uz brojne pozitivne akcije, kao što je priprema Nacionalne politike za mentalno zdravlje i nacrta Zakona o zaštiti prava osoba sa mentalnim poremećajima. U toku je transformacija službi za mentalno zdravlje, sa naglaskom na zaštitu u zajednici sa kampanjama protiv stigmatizacije i kontinuiranom edukacijom. Dat je pregled psihijatrijskih službi, broja zaposlenih u službama, načina finansiranja, puteva traženja pomoći, učešća korisnika i druga specifična pitanja vezana za zaštitu mentalnog zdravlja.
Reference
Gavrilović, J., Lečić-Toševski, D., Knežević, G., Priebe, S. (2002) Predictors of posttraumatic stress in civilians 1 year after air attacks: A study of Yugoslavian students. Journal of Nervous and Mental Disease, vol. 190, br. 4, str. 257-262
Gavrilović-Janković, J., Toševski-Lečić, D., Čolović, O., Dimić, S., Šušić, V., Milovančević-Pejović, M., Deušić-Popović, S., Priebe, S. (2005) Povezanost posttraumatskog stresa i kvaliteta života kod građana posle vazdušnih napada. Psihijatrija danas, vol. 37, br. 2, str. 289-305
Lečić-Toševski, D., Gavrilović, J., Knežević, G., Priebe, S. (2003) Personality factors and posttraumatic stress: Associations in civilians one year after air attacks. Journal of Personality Disorders, vol. 17, br. 6, str. 537-549
Lečić-Toševski, D.M., Dimic, S., Pejuskovic, B., Tanovic-Mikulec, E., Hoftvedt, B. (2004) Burnout syndrome among primary care physicians - a need for prevention. World Psychiatry, suppl. 3, 1, 83
Lečić-Toševski, D.M., Draganic-Gajic, S. (2004) The Serbian Experience. u: Lopez-Ibor J.J., Maj M., Christodoulou G.N., Sartorius N., Okasha A. [ur.] Disasters and Mental Health, New York, itd: Wiley
Lečić-Toševski, D.M., Christodoulou, GN., Herrman, H., Hosman, C., Jenkins, R., Newton, J., Rajkumar, S., Saxena, S., Schmolke, M. (2003) WPA consensus statement on psychiatric prevention. Dynamische Psychiatrie, vol. 36, br. 5-6, str. 307-315
National Committee for Mental Health National Policy and Action Plan. http://www.imh.org.yu
Priebe, S., Gavrilović, J., Schutzwohl, M., Lečić-Toševski, D.M., Ljubotina, D., Mehmedbašić, B.A., Frančišković, T. (2002) Odnos prema lečenju i rezultatima lečenja kod ljudi koji pate od posttraumatskog stresa posle konflikta u bivšoj Jugoslaviji - prikaz STOP studije. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 1-2, str. 133-143
Priebe, S., Janković-Gavrilović, J., Schutzwohl, M., Galeazzi, M.G., Lečić-Toševski, D., Ajduković, D., Frančišković, T., Kučukalić, A., Popovski, M. (2004) Studija o dugotrajnim kliničkim i socijalnim posledicama posle ratnih iskustava u bivšoj Jugoslaviji - metod 'CONNECT' projekta. Psihijatrija danas, vol. 36, br. 1, str. 101-110
World Health Organization (2005) Mental Health: Facing the Challenges, Building Solutions. Geneva
World Health Organization (2001) World Health Report Mental Health: New Understanding, New Hope. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.