Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 42, br. 2, str. 137-145
Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji
aBeograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresajovicic.milica85@gmail.com
Ključne reči: ADHD; prevalenca; školska deca
Sažetak
Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje (ADHD - Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder) predstavlja najčešći neurobihejvioralni poremećaj u detinjstvu. Karakteriše se simptomima nepažnje, impulsivnosti i hiperaktivnosti koji mogu varirati po intenzitetu i imati hronični tok. Učestalost ADHD kod školske dece iznosi 1-20%, a zastupljenost poremećaja u odnosu na pol 3:1 u korist muškog pola. Cilj: Cilj ovog rada bio je određivanje učestalosti, uzrasne i polne distribucije simptoma ADHD-a na uzorku školske dece tri osnovne škole u Srbiji i ispitivanje eventualnih razlika u ovim parametrima između dece iz glavnog grada i manjeg mesta. Metod: Istraživanje je obuhvatilo 376 ispitanka od prvog do četvrtog razreda dve osnovne škole iz centra Beograda i jedne osnovne škole iz Arilja. Istraživanje je sprovedeno primenom IOWA Conners rating skale koju su popunjavali učitelji za svako dete iz svog odeljenja. Rezultati: Skor jednak ili veći od 15 imalo je 8.51% dece a odnos muškog i ženskog pola bio je 2.55:1 u korist dečaka. Skor jednak ili veći od 20 imalo je 3.72% dece, a odnos muškog i ženskog pola kada je u pitanju veći skor, odnosno jače izraženi simptomi, iznosio je 13:1 u korist muškog pola. Zaključak: Rezultati našeg istraživanja pokazuju da je ADHD često prisutan u našoj sredini, i da je zbog toga je od velike važnosti obrazovati nastavnike i roditelje o ADHD-u, kako bi mogli da ga prepoznaju i aktivno učestvuju u terapijskom postupku deteta sa ovim poremećajem.
Reference
*** (2000) Clinical practice guideline: Diagnosis and evaluation of the child with attention-deficit/hyperactivity disorder. American Academy of Pediatrics. Pediatrics, 105(5): 1158-70
American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington DC: American Psychiatric Association, 4th ed
Ashenafi, Y., Kebede, D., Desta, M., Alem, A. (2000) Socio-demographic correlates of mental and behavioural disorders of children in southern Ethiopia. East African medical journal, 77(10): 565-9
Holtmann, M., Becker, K., Kentner-Figura, B., Schmidt, M.H. (2003) Increased Frequency of Rolandic Spikes in ADHD Children. Epilepsia, 44(9): 1241-1244
Lakić, A., Pejović-Milovančević, M., Tomić, S. (2010) I moja uloga je važna: Koraci u dijagnostici i terapiji ADHD u sistemu zdravstvene zaštite. u: Ćurčić V. [ur.] Destruktivnost i autodestruktivnost mladih, Beograd: IP Žarko Albulj
Lakić, A., Popović-Deušić, S., Aleksić-Hil, O., Ćurčić, V., Mitrović, D., Pejović-Milovančević, M. (2008) Terapijske smernice za lečenje hiperkinetskog poremećaja - poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću. Beograd: Medicinski fakultet
Moffitt, T.E., Melchior, M. (2007) Why does the worldwide prevalence of childhood attention deficit disoreder matter?. American Journal of Psychiatry, 164(6): 856-858
Pillai, A., Patel, V., Cardozo, P., Goodman, R. (2008) Non-traditional lifestyles and prevalence of mental disorders in adolescents in Goa, India. Br J Psychiatry, 192, str. 45-51
Polanczyk, G., de Lima, M.S., Horta, B.L., Biederman, J., Rohde, L.A. (2007) The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Metaregression Analysis. American Journal of Psychiatry, 164(6): 942-948
Quinn, P., Wigal, S. (2004) Perceptions of girls and ADHD: results from a national survey. Med Gen Med, serial online, 2010 Apr. 15; 6(2): 2, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1395774
Quintero, J., Navas, M., Fernandez, A., Ortiz, T. (2009) Advances in attention deficit hyperactivity disorder: What does neuroimaging provide us with. Actas Españolas de Psiquiatría, 37(6), str. 352-8
Rohde, L.A., Szobot, C., Polanczyk, G., Schmitz, M., Martins, S., Tramontina, S. (2005) Attention-deficit/hyperactivity disorder in a diverse culture: Do research and clinical findings support the notion of a cultural construct for the disorder. Biological Psychiatry, 57(11): 1436-1441
Rowland, A.S., Umbach, D.M., Catoe, K.E., Stallone, L., Long, S., Rabiner, D., i dr. (2001) Studying the epidemiology of attention-deficit hyperactivity disorder: Screening method and pilot results. Can J Psychiatry, 46(10), str. 931-40
Rowland, A.S., Lesesne, C.A., Abramowitz, A.J. (2002) The epidemiology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A public health view. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 8(3): 162-170
Timimi, S., Leo, J. (2009) Rethinking ADHD: From brain to culture. Basingstoke, Hampshire - New York, N.Y: Palgrave Macmillan
Waschbusch, D.A., Willoughby, M.T. (2008) Parent and teacher ratings on the IOWA conners rating scale. J Psychopathol Behav Assess, 30(3), str. 180-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživački članak
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2011.