Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 58, br. 3, str. 1-5
Srebro u bakarnim međuproduktima rafinerije olova 'Trepča'
aUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
cUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Sažetak
Rude i koncentrati olova uvek imaju značajan sadržaj srebra i bakra, a u procesu rafinacije sirovog olova ova dva metala se izdvajaju i koncentrišu u međuprodukte koji imaju specifične tehnološke postupke prerade. Međuprodukti bakra uvek imaju visok sadržaj srebra, pa vrednost prisutnog srebra često diriguje tehno-ekonomsku opravdanost procesa prerade konkretnog međuprodukta bakra. Vrednost komercijalnih proizvoda srebra i bakra bitno utiču na finansijsko poslovanje Topionice i Rafinerije olova.
Reference
Barać, M., Nikolić, B.G., Barać, Z. (2003) Rudarsko-metalurške deponije kombinata 'Trepča' - mogućnosti njihovog korišćenja. Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija, vol. 54, br. 1, str. 7-14
Kamberović, Ž., Sinadinović, D., Korać, M. (2007) Metalurgija zlata i srebra. SIMS
Krišto, J., Nikolić, B. (1969) Pirometalurška prerada sirove špajze postupkom sulfidizacije. u: XIII Savetovanje hemičara Srbije, Beograd
Maslenickij,, i dr. (1969) Avtoklavny processy v cvetnoj metallurgii. Moskva: Metallurgija
Nikolić, B., Kamberović, Ž., Nikolić, V. (2006) Srebro u srednjovekovnoj Srbiji. Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija, vol. 57, br. 3, str. 15-18
Nikolić, B., Jakšić, L. (2005) Historical review and actual situation of metallurgy at Kosovo and Metohija. Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy, vol. 41, br. 1, str. 135-140
Nikolić, B.G. (1991) Bakar u metalurgiji olova. Beograd: Građevinska knjiga
Nikolić, B.G. (2004) Antimon u metalurgiji olova. Beograd: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju / IHTM
Nikolić, B.G., Sokić, M., Kamberović, Ž.J. (2004) Razvoj savremenih postupaka dobijanja olova. Metalurgija, vol. 10, br. 4, str. 385-394
Smirnov, M.P. (1977) Rafinirovanie svinca i pererabotka poluproduktov. Moskva: Izdatelstvo Metallurgia
Tarasov, A.V. (2002) Razrabotkavcfv i vnedrenie novyh tehnologij v cvetnoj metallurgii. Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija, vol. 53, br. 3, str. 14-20
Toguzov, M.Z., Smailov, D.S., Kopilov, M.I., Smirnov, M.P., Švabauer, S.V. (1988) Termodinamika vzjaaimodejstvija arsenida s sulfidima. Cvetye metalli, Moskva, No 6
Vračar, R.Ž., Nikolić, B.G. (1996) Ekstraktivna metalurgija olova. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Tehnika - Rudar geol metal (2005)
KIVCET-CS i Boliden TBRC postupci prerade koncentrata olova
Nikolić Branislav, i dr.

Zaštita materijala (2014)
Faktori koji određuju radni vek kotlova za rafinaciju olova
Nikolić Branislav, i dr.

Tehnika - Rudar geol metal (2003)
Rudarsko-metalurške deponije kombinata 'Trepča' - mogućnosti njihovog korišćenja
Barać Milan, i dr.

prikaži sve [13]