Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 33, br. 1-2, str. 7-12
Dijabetesno stopalo - problemi pacijenata i zdravstvenih radnika
Zdravstveni centar, Služba kućnog lečenja, Bor

e-adresamakic80@yahoo.com
Sažetak
Broj dijabetičara je u stalnom porastu, a sa produženjem dužine života biće sve veći broj i hroničnih komplikacija. Dijabetesno stopalo je hronična komplikacija dijabetes melitusa koja nastaje kombinacijom dijabetesne periferne neuropatije i angiopatije. To je i razlog zašto dijabetičari imaju najmanje 15 puta veći rizik od amputacije u odnosu na ostalu populaciju. Cilj rada je da se prikaže prisustvo ove komplikacije među pacijentima Službe kućnog lečenja Bor i da se ukaže na važnost njene prevencije. Podaci su dobijeni iz zdravstvenih kartona i iz medicinskih protokola. Broj pacijenata sa dijabetesom u Službi kućnog lečenja je 129, a 79% ima najmanje po jednu hroničnu komplikaciju. Dijabetesno stopalo imaju 27 pacijenata i od toga su 16 imali hiruršku intervenciju, a 11 su samo previjani. Još 11 dijabetičara ima dijagnostikovanu dijabetesnu neuropatiju i/ili angiopatiju, ali je bez ulcerativnih ili gangrenoznih promena. Tokom 2007. godine 14 pacijenata je previjano. Činjenica da je dužina previjanja trajala i do 9 meseci i da je jedan dijabetičar preminuo od sepse, govori o težini ove komplikacije, kako za medicinsko osoblje, tako i za same dijabetičare. Pored toga, troškovi lečenja ovih pacijenata su 5,6 puta veći u odnosu na dijabetičare sa hroničnim komplikacijama bez dijabetesnog stopala. Ove činjenice obavezuju zdravstvene radnike, kao i druge društvene institucije, asocijacije i same dijabetičare na veće učešće u zajedničkom radu na prevenciji nastanka dijabetesa i hroničnih komplikacija.
Reference
*** (2006) Statistički godišnjak Srbije 2006. Beograd: Republički zavod za statistiku
Beach, K.W., Strandness, D.E. (1980) Arteriosclerosis obliterans and associated risk factors in insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetes. Diabetes, 29(11): 882-8
Korščić, M. (2004) Dijabetičko stopalo - liječenje infekcija i kirurška terapija. URL:
Lalić, N., i dr. (2002) Nacionalni vodič kliničke prakse Diabetes Mellitus. zdravlje.sr.gov.yu/mz-uploads/dokumenta/vodici
Manojlović, D., ur. (2003) Interna medicina. Beograd: Zavod za udžbenike
Popović, V. (2008) Hirurška taktika u kritičnoj ishemiji ekstremiteta u prisustvu infekcije na stopalu. Novi Sad, doktorska disertacija
Stout, R.W. (1990) Diabetes, atherosclerosis and aging. Diabetes Care, 13 (suppl 2):20-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci