Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Proizvodne mogućnosti traktora u oranju
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Rad predstavlja rezultat eksploatacionog ispitivanja traktora u osnovnoj obradi zemljišta. Analiza vučnih karakteristika je obuhvatila potencijalne vučne karakteristike traktora u varijantama sa maksimalnim balastom, sa balastom od 1200 kg i bez balasta. Rezultati pokazuju pozitivan potencijal balasta uz napomenu da nivo optimizacije agregata pored izbora tehnologije podrazumeva i poznavanje uslova rada tj., specifičnog otpora i dubinu obrade. Dobijene vrednosti potvrđuju činjenicu da je racionalan izbor traktora višestruko uslovljen i adekvatna ocena traktora zahteva poznavanje vučne karakteristike traktora, kao i precizno definisanje njegove tehnološke namene.
Reference
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Đević, M., Miodragović, R. (1998) Vučne karakteristike grupe savremenih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 1-10
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Savin, L., Hristov, S., Kuprešanin, I., Ogrizović, B., Škrbić, N., Jovanović, Ž., Mitrović, D., Kekić, M., Ivančević, S. (1998) Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije. Traktori i pogonske mašine, vol. 3, br. 5, str 8-12
Novaković, D., Mićić, J., Milovanović, N. (1988) Analiza uticajnih faktora pri sastavljanju traktorskih agregata. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, naučno-stručni skup, Opatija - zbornik radova
Novaković, D. (1996) Potencijalne karakteristike traktorskih agregata u obradi zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 1-2
Novaković, D., Đević, M., Mileusnić, Z. (1997) Tractor efficiency in tillage. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 58, br. 206, 1-2
Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2002) Obrada zemljišta na bazi traktora kategorije 40 kN. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 33-41
Obradović, D., Novaković, D., Protić, N. (1995) How to achieve maximum productivity in tractor exploitation. Journal of Scientific Agricultural Research, 56, 202 (3-4), 83-96
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka