Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 30, br. 3-4, str. 93-98
Starosna struktura kombajna za berbu povrća namenjenog za industrijsku preradu
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTN-3.1.7.0435.B

Sažetak
U radu je prikazana starosna struktura samohodnih kombajna za berbu povrća namenjenog za industrijsku preradu. Prikazano je stanje i perspektive u Vojvodini koja ima velike potencijale za industrijsku proizvodnju povrća. Savremena tehnika za mehanizovanu berbu povrća namenjenog za industrijsku preradu (grašak, boranija, kukuruz šećerac, paradajz, korenasto i lukovičasto povrće, začinska paprika) podrazumeva primenu samohodnih kombajna koji sve operacije obavljaju u jednom prohodu. To su visokoproduktivne mašine sa veoma složenim tehničko-tehnološkim šemama, sa hidrostatičkim pogonom tehnoloških i transportnih uređaja, sa regulacijom radnog režima u zavisnosti od uslova rada.
Reference
Bajkin, A. (1994) Mehanizacija u povrtarstvu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bajkin, A., Marković, D., Janjić, T. (2002) Savremena tehnika za berbu povrća. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 42-48
Bajkin, A., Ponjičan, O., Janić, T. (2003) Mehanizovana proizvodnja začinske paprike. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 76-81
Đurovka, M., Bajkin, A., Žigmanov, P. (1997) Savremena proizvodnja graška. Revija agronomska saznanja, 72, 22-25
Grupa autora (2001) Agrarni program - osnove razvoja sela, poljoprivrede i prehrambene industrije AP Vojvodine. Novi Sad: Izvršno veće AP Vojvodine
Howard, P. (1989) Beating a big drum. Power Farming, 699, 35
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (2001) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Marković, D. (2000) Transport analysis in technological schemes for pea harvesters. u: International Conference 'Material Flow, Machines and Devices in Industry' (XVI), Proceedings, Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, str. 1.167-1.172
Marković, D. (2002) Present state and perspective of industrial production and processing of peas, beans and sweet corn in Yugoslavia. u: EE&AE 2002, International Scientific Conference CIGR: Energy Efficiency and Agricultural Engineering, University of Rousse 'Angel Kanchev', Rousse, Bulgaria, Proceedings, Vol 1, str. 33-41
Marković, D.D. (1997) Transport u poljoprivredi. Beograd: Mašinski fakultet
Marković, V. (1994) Gajenje paprike. Beograd: Poljo-knjiga
Marković, V., Vračar, L.O. (1998) Proizvodnja i prerada paprike. Novi Sad: Feljton
Marshall, I. (1989) Six well-light foot. Power Farming, 69, 9, 35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2002)
Savremena tehnika za berbu povrća
Bajkin Anđelko, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2004)
Razvoj mašina i opreme za industrijsku proizvodnju i preradu konzumnog graška
Marković Dragan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2003)
Linije mašina za ubiranje i preradu konzumnog graška i kukuruza šećerca
Marković Dragan, i dr.

prikaži sve [68]